הבית חרב - כי הפסקנו לאהוב

י"ז בתמוז ותשעה באב הפכו זה מכבר לימי זיכרון 'יבשים', חסרי משמעות ומיותרים בעיני רוב הציבור. אבל הוויכוחים והקרעים בין הקהילות והמגזרים בחברה הישראלית, מוכיחים כי הסיבה לימי האבל היא העניין האקטואלי ב
send whatsapp messsage send FB messsage

י"ז בתמוז ותשעה באב הפכו זה מכבר לימי זיכרון 'יבשים', חסרי משמעות ומיותרים בעיני רוב הציבור. טונות של אבנים שנפלו לפני אלפיים שנה, לא מעניינות. אבל הוויכוחים והקרעים בין הקהילות והמגזרים בחברה הישראלית, מוכיחים כי הסיבה לימי האבל היא העניין האקטואלי ביותר עבורנו

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מספרים כי לפני חורבן הבית ערך עשיר אחד סעודה מפוארת לכל חבריו בירושלים. בטעות הוזמן בר-קמצא שהיה שנוא מאוד על העשיר. בעל הבית שהופתע לראותו, גרש את בר-קמצא בכוח ובבושת מן הבית. יותר משנפגע בר-קמצא מן העשיר, הוא נעלב מכך שאיש מן האורחים לא נחלץ להגן על כבודו. מלא חֵמה החליט לנקום בכולם, וסיפר לקיסר הרומאי כי היהודים מורדים בו. הקיסר הזועם, שלח חיילים ששרפו את בית המקדש והחריבו את ירושלים.

המשל על בר-קמצא סימל לאורך הדורות את שנאת החינם שהחלה מבית, והובילה להידרדרות חברתית ולאובדן ערכים רוחניים עד לחורבן בית המקדש. אין אקטואלי ממנו לימינו. פלגנות ושבטיות קיצונית, סכסוכים, מחלוקות, ספינים תקשורתיים ומניפולציות, מלווים אותנו עד היום.


לנפץ את התפיסה הגלותית

שלושת השבועות, מ-י"ז בתמוז, המציין את בקיעת חומות ירושלים, ועד לשיאם ב-ט' באב, היום שבו חרב בית המקדש, מכונים "ימי בין המצרים". אלה ימי אבל לאומיים על חורבן הבית, על שאיבדנו את אהבת האחים ששררה בינינו ועל היציאה לאלפיים שנות גלות. המקובלים כותבים כי "אחת הסגולות היקרות שאיבדנו במשך גלותנו, והחשובה מכל, היא הרגש הטבעי - אותם חוטי האהבה שהיו מקשרים ומקיימים את האומה הישראלית, שהתנוונו וניתקו מלבנו" ("כתבי בעל הסולם").

היום כשאנחנו עצמאיים במדינה ריבונית, לצד קיום מנהגי האבלות חובה עלינו לפעול במרץ ולשמוח על ההזדמנות שניתנה לנו להקים את עצמנו בכוחות עצמנו מהעפר הגשמי ולממש את ייעודנו הרוחני - להיות עם ישראל אחד ומאוחד, ולהקרין את כוח האחדות לעולם כולו.


שרידי אהבה

שני בתי המקדש שחרבו שימשו תחנת ביניים הכרחית, שכל מטרתה היא להכין אותנו לקראת השלב האחרון במסלול, "בניית בית המקדש השלישי". בספר הזוהר כתוב שבית המקדש השלישי לא ישמש את ישראל בלבד, אלא הוא יהיה בית של חיבור ואהבה לעולם כולו.

אפשר להרגיע את פעמוני המשיחיות, לא מדובר על מבנה הבנוי לתפארת, כי אם על אריגה מחודשת של אותם הקשרים הפנימיים שנפרמו במערכות היחסים בינינו. הרס בתי המקדש חשף את השבר החברתי שמפלג את העם - כוח האגו המפריד איש מרעהו עד כדי שנאה תהומית. הדרך לאחות את הקשרים הפגומים היא באמצעות עבודה מתמדת על בניית רשת אחדות ואהבה מעל הפילוג והשנאה.

חכמת הקבלה, הנקראת גם חכמת החיבור, טוענת שכאשר אנחנו משתדלים להתקרב איש אל רעהו ולהתחבר זה עם זה, אנו מעוררים כוחות חיוביים, מָאור שביכולתו להחזיר למוטב את היחסים השליליים בינינו. הקסם הוא שכל פרט שומר על ייחודיותו, ועם זאת נוצרת רמה חדשה המעצימה את המשותף על פני המפלג, את המחבר על פני כל הבדל.


חכמת הקבלה עוסקת אך ורק בבניית הקשר הנכון בין בני האדם ויצירת יחסים של קִרבה ביניהם. כשמבינים את הנחיצות שלה לימינו, נעלמים כל החששות או ההתנגדויות ל"חכמה העתיקה והמסתורית".


שחזור הקשר: מעצבות לשמחה

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב". במתח העצום והשברירי השורר היום בין המגזרים השונים של החברה הישראלית, ואף בינם לבין עצמם, מוטב שנשכיל "לבלום את עצמנו בשעת מריבה", וחרף האגו שפורץ מכל אחד, נשאף ליישם את המטרה המשותפת שלנו כעם. כלומר, נספק לאנושות ביטחון על רקע המשברים הגוברים, ונעודד שיח משותף שידרבן אותנו להפוך את השונא לאוהב, עד אשר נשוב ליחסים של "ואהבת לרעך כמוך".


הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", כותב: "שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת". שיטת החיבור בידינו. כל עוד אנחנו ממשיכים להתבצר איש איש בשבטו ויורים חצי שנאה אל האחים במחנה השני, יש מקום להתאבל. בנקודת המגע הראשונה בינינו, כאשר נטה את היחס שלנו לכיוון החיבור בינינו, ייפסקו הצרות ונתמלא בשמחה, כי המערכה אז תתחלף ממצב של שבירה למצב של בנייה.


הרב ד"ר מיכאל לייטמן עומד בראש תנועת "קבלה לעם " העולמית, ומדי יום מעניק שיעורי קבלה המשודרים בערוץ 66  ובאתר האינטרנט.

לפרטים על מסלולי הלימוד של מכללת "קבלה לעם" התקשרו לטלפון 1-700-509-209.