עו"ד אסתר שלום: "ביטול הסכם ממון"

send whatsapp messsage send FB messsage
קרדיט תמונה: עו"ד אסתר שלום

הסכם ממון נועד ליצירת וודאות כלכלית בהמשך החיים, במצב שלאחר פירוד. אולם, בדומה לזוגיות שכבר לא שהייתה, לעיתים גם הסכם הממון מאבד מקסמו, ואחד הצדדים מעוניין בביטולו. אז איך מבוצע ביטול הסכם ממון, ומה קורה בקהילת הלהט"ב


מבוא

זוגות רבים מתגרשים בישראל. לא נרחיב אודות הסטטיסטיקה, אך די להבין כי מדובר על שיעור לא מבוטל. משכך, עולים נושאים רבים לפתחו של בית המשפט, ככל שאלו אשר דורשים להתגרש לא הסכימו עליהם לבדם, בין אם בטרם הנישואין ובין אם לאחר ההחלטה אודות הפרידה.

לצד דברים אותם מעט יותר קשה לצפות, דוגמת הסדרי ראיה ושיעור מזונות, יש דבר אחד אותו ניתן להסדיר בטרם הכניסה בברית הנישואין – הכירו את הסכם הממון.

רגע, לפני הסכם הממוןהסדר איזון המשאבים

הסדר איזון המשאבים הוא מודל ברירת המחדל של חלוקת רכוש בדין הישראלי. ככלל, קובע המודל שכלל הנכסים אותם צברו בני הזוג במשותף, במהלך חיי הנישואין (למעט מספר נכסים), יחולקו ביניהם באופן שווה, בעין או בשווי. 

זוגות רבים מחליטים שהם לא מעוניינים להכניס עצמם, במועד הגירושין, תחת ההסדר האמור. אלו, המעוניינים לא פעם לקבוע את גורלם הכלכלי, מגיעים למצב בו הם חותמים על הסכם ממון.

עו"ד אסתר שלום: " מה נכלל בהסכם ממון?"

על פי רוב, יהיו כלולים בהסכם ממון לא מעט פרמטרים. אולם, בעוד רובם משתנים, ישנם שני פרמטרים עיקריים, אותם יכללו בני הזוג בהסדר החלוקה. 

ראשית, בדרך כלל יתייחס הסכם הממון לדירת המגורים המשותפת, ולנכסי נדל"ן נוספים. מדובר על אחד הנכסים החשובים ביותר שיצברו בני הזוג במהלך חייהם, ובמרבית המקרים, היקר שבהם. משכך, ההמלצה העיקרית היא כלילת דירת המגורים, בין אם קיימת ובין אם עתידית, תחת הסכם הממון. 

נקודה נוספת אותה יש לכלול בהסכם הממון היא לעניין זכויות סוציאליות. מעבר לעסקים בבעלות אחד מבני הזוג, המהווים נכס דינאמי למדי, עולה נכס אחד שאינו נתון לבחירה, ולא מהווה פריבילגיה – פנסיה. משכך, ההמלצה היא לכלול גם את הזכויות הסוציאליות, וחלוקתן בין בני הזוג לאחר הפרידה.

כיצד מאשרים הסכם ממון?

לאחר שעמדנו על הפרמטרים החשובים ביותר לכלילה במסגרת הסכם הממון, עתה נעמוד על הליך האישור בעבור ההסכמים האמורים. ככלל, ישנם שני מודלים שונים לאישור הסכם ממון, ואלו תלויים במועד בו תגישו את הסכם הממון לאישור.

עו"ד אסתר שלום: " פשוט וקל"

באם אנו מדברים על אלו אשר מצויים בטרם נכנסו תחת ברית החופה והקידושין, כאמור בכותרת, מדובר על הליך פשוט וקל. על אלו להביא את ההסכם שכתבו לאישור הסכם ממון לפני נישואין אצל אחד מבין שני בעלי סמכות משפטית שהם נוטריון או רשם נישואין. 

ולאחר הנישואיןקצת יותר קשה

עבור אלו שמצויים לאחר הנישואין מדובר על הליך מעט יותר סבוך. על אלו להביא את ההסכם שכתבו בפני ערכאה משפטית מוסמכת לדון בדיני משפחה, הן בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לענייני משפחה, או לחילופין לבית דין רבני. לאחר שיוודאו השופט או הדיין כי הצדדים מודעים להסכם, וחותמים עליו מרצונם, יאשר בית המשפט את ההסכם, וזה יהפוך למחייב. 

מה קורה כאשר רוצים לבטל את ההסכם?

הסכם ממון הוא הסכם בעל משמעות והשפעה ממשית על הצדדים. על רקע השפעה זו, לעיתים, כאשר בני זוג מגיעים למצב של פירוד, אלו מעוניינים לבצע ביטול הסכם ממון. כפי שניתן להניח, מדובר על פעולה לא פשוטה כלל. 

התנאים הנדרשיםמקור לבעיה

כאמור לעיל, בני זוג שהגישו את הסכם הממון לאחר הנישואין עוברים בדיקה קפדנית. בעוד עבור בני זוג שהגישו את הסכם הממון בטרם הנישואין מדובר על פעולה יותר פשוטה, עבור המגישים הנשואים מדובר על הליך לא פשוט כלל.

מעבר לעובדה שחוזים יש לקיים, עצם אישרורו בין כתלי בית המשפט או בית הדין הופכות את ביטול הסכם ממון לקשה הרבה יותר. משכך, בניגוד לחוזי היומיום עליהם אנו חתומים, עליהם אין אף פיקוח רגולטורי, כאן אישרו הצדדים, בפני בית המשפט, את הסכמתם ומודעותם לחוזה, מה שיוביל לקושי ממשי לביטול הסכם ממון.

דיני החוזים הישראלייםחלים גם על הסכמי ממון

כפי שניתן להניח מהאמור עד כה, או לחילופין, להסיק מהכותרת, הבחינה המשפטית מגדירה את הסכם הממון כחוזה לכל דבר. משכך, על הסכם הממון חלים כל דיני החוזים, לרבות הסיבות והפגמים לביטולו, וכן החובות שבקיומו ועריכתו. לכן, מרבית הדרכים לתקוף את הסכם הממון מגיעה מעולמות דיני החוזים, כפי שיפורט כעת. 

דרך המלךפגם בסיסי

הדרך הראשונה לביטול הסכם ממון היא דרך טענה לפגמים בסיסיים בהסכם. לדוגמה, מצב של חוסר תום לב מטעם אחד הצדדים במהלך החתימה, יכול להוביל לביטולו, זאת לאור הוראות חוק החוזים, לפיהם גם במהלך משא ומתן לכריתת חוזה, וגם בקיומו, יש להתנהל כאנשים תמי לב. 

לדוגמה, התנהלות בחוסר תום לב תוכל לעלות במצב בו האיץ אחד הצדדים בצד השני לחתום על החוזה, לשים יצירת חוזה לא הוגן, בשל דוחק בזמן, או תחת מניפולציות שונות. 

איכותית לא פחותטענות טעות והטעיה

חלק זה מדבר על ביטול הסכם ממון קלאסי של חוזה. לצד מבחני הטעות השונים בפסיקה, ניתן להבין באופן אינטואיטיבי, כי טעות שתאפשר ביטול הסכם ממון היא טעות משמעותית למדי, שהצד השני היה מודע לה ולעבודה שאני לא מודע לטעותי, שתוביל לביטול.

לדוגמה, ככל שאחד הצדדים לחוזה מצהיר שיש לו דירת מגורים בתל אביב, בשווי של 2 מיליון שקלים. באם לאחר הגירושין, אני מגלה שהדירה הייתה שווה 2 מיליון שמועד רכישתה, אך במועד חתימת ההסכם שוויה היה חצי מיליון שקלים בלבד, ניתן יהא לבטל את החוזה לאור הטעות. 

גם בקרב קהילת הלהט"בעריכת וביטול הסכמי ממון

הסכמי ממון נפוצים למדי גם בקרב קהילת הלהט"ב. לאור העובדה שאלו לא יכולים להינשא כדת וכדין בישראל, שכן דיני הנישואין והגירושין הם דיני האישות של אדם (במילים אחרות – דין דתי), אלו חותמים, לא פעם, על הסכמי ממון בטרם הכניסה לזוגיות, זאת על רקע רצונם לוודאות עתידית. 

בדומה לכלל הדרכים שצוינו לעיל לעניין ביטול הסכמי ממון, יכולים גם זוגות חד מיניים לבטל הסכמי ממון. במקרים אלו, לאור העובדה שמדובר על הסכמי ממון שהם חוזיים במהותם, אין חיוב להגשתם בפני בית המשפט, ולכן קל יותר לתקוף אותם בעת הצורך. 

משרד עו"ד גירושין אסתר שלום

משרדנו, בניהולה של עו"ד אסתר שלום, עוסק בענייני משפחה, לרבות נישואין וגירושין, הסכמי ממון וידועים בציבור, ביטול הסכם ממון, צוואות וירושות, גישור, זכויות הגבר בגירושין ועוד. ככל שהינכם מעוניינים להרחיב בנושא, או מעוניינים בנושא ספציפי, אתם מעוניינים לעבור על מגוון המאמרים החדשים שלנו, בנושאים שונים. למאמר החדש ביותר באתר של עו"ד אסתר שלום לחצו כאן.


עו״ד אסתר שלום

כתבות נוספות למקרה שפספסת...