המקלטים הפכו 'זולה' לנרקומנים: בשכונות הוותיקות בבאר שבע אין דין ואין דיין (תיעוד)

הדיירים ירדו למקלט עם הישמע האזעקה בגלל מתקפת הטרור מאירן - וגילו במקלט השכונתי שתן, צואה ומדבקות ''פנטה'': ''כשיש אזעקות, אין לאן לברוח''
send whatsapp messsage send FB messsage
צילומים: ללא קרדיט, שימוש הוגן על פי סעיף 27 א'

‘’הייתה אזעקה במוצאי שבת, בעקבות שיגור הטילים מאירן. רצנו למקלט - ומה שמצאנו שם היה נורא: סמים, שתן וצואה של נרקומנים. זה מקלט ציבורי, אבל נרקומנים השתלטו עליו, מעשנים מדבקות פנטה, מחרבנים ומשתינים. פנינו לעירייה ולמשטרה, מעיפים והנרקומנים חוזרים'', מספרת דיירת ברחוב גוש עציון בשכונה ג' בבאר שבע. 

 

המקלט אמנם נפתח מרחוק, אך הנרקומנים ממהרים לתפוס שליטהבעיית המקלטים בשכונות הוותיקות בבאר שבע ידועה: בבניינים בהם פועל וועד מסודר והדיירים בו קבועים ובמצב סוציו-אקונומי יחסית טוב לממוצע בשכונה, המקלטים מוחזקים בצורה טובה. ‘’בתקופות של מתיחות המקלט של הבניין פתוח, האור בו דלוק, יש בו מה שצריך - תאורת חירום, מי שתיה, שירותים תקינים, כסאות ואפילו מזרונים. יש פה רדיו מכוון לגל שקט. במוצאי שבת כולנו ירדנו בלי פניקה, פעמיים היו אזעקות. גם הגישה למקלט מוגנת. נכנס איתנו גם מישהו שעבר במקום במקרה'', מספר לנו משה, ששוכר דירה ברחוב הצבי, לא הרחק מבית הכנסת ‘’הכיפתי''.

במעלה הרחוב המצב אחר: ‘’הייתה הצפת ביוב ודיירים הפכו את המקלט למחסן גרוטאות. אחרי שקיבלו קנס, סידרו את המקלט. אבל הבעיה היא שחלק מהדיירים מתחמקים מתשלום. מי ששוכר דירה לא פותח את הדלת אפילו'', מספר לנו קובי, שפינה בעצמו את האשפה וניסה להפוך את המקלט לבר איכלוס. ברחבת הגלבוע הסמוכה מקלט אחד הבניינים שופץ בסיוע משרד השיכון.

‘’בשכונות החדשות אין בעיה. לבתים יש ממ''דים ויש להם וועדים מסודרים. אני מתארת לעצמי שלדיירים יש גם יכולת כלכלית לדאוג לציוד'', מספרת אירנה, המתגוררת בשכונה. ‘’עכשיו זה סיפור מול אירן, זה משהו אחר לגמרי. ברור שהסיפור מול אירן רק התחיל, ברגע שישראל תתקוף שם, הם יירו עלינו חזרה. זה לא נגמר במוצאי שבת''.

‘’אנשים צריכים להבין שאנחנו הולכים לתקופה של מלחמה קשה, מול אירן. אירן זה לא חמאס ושאולי יצטרכו לשבת במקלט ימים שלמי עד שיפנו אותם'', מספרת אירנה.

 

מדבקת ‘פנטה’ (פנטניל) ונרקומן ב''צלילה'' בשכונה ותיקה בבאר שבע. יצויין כי אלה צילומי ארכיון להמחשה, אך הסם הוא אותו סם והשפעותיו ההרסניות על המכורים זהות גם היוםמי אחראי לתחזוקת המקלט?

‘’מקלט משותף בבית מגורים הוא רכושם של הדיירים והם אלו המופקדים על הטיפול בו. בהתאם לדיני ההתגוננות האזרחית יש להחזיק את המקלט באופן שיאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה וכן לשמור על הניקיון שלו ולפנות ממנו כל מיטלטלין למעט אלה שמותר להשתמש בהם לפני דיני ההתגוננות האזרחית. פעולה שלא בהתאם להנחיות אלו מהווה עבירה על דיני ההתגוננות האזרחית ולפיכך עבירה פלילית לכל דבר ועניין, שהעונש עליה הינו מאסר וקנס'', אומרים בפיקוד העורף.

‘’בהתאם לחוק הג"א ולחוק המקרקעין, האחריות לתחזוקת המקלט המשותף בבניין ועל השמירה עליו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת, חלה על בעלי הדירות באמצעות ועד הבית. אם לא קיים ועד בית או במקרה שוועד הבית לא פועל למילוי תפקידו, באפשרות הדיירים לפנות למפקח על רישום המקרקעין כדי שימנה אדם חיצוני בתשלום לשמש כוועד בית, והתשלום יוטל על כל בעלי הדירות בבניין''.

‘’כמו כן, חוק הג"א מקנה סמכויות פיקוח ואכיפה לרשות המקומית, לעניין ההחזקה התקינה של המקלט המשותף בבניין מגורים'', מבהירים בפיקוד. בפועל, קרה שדיירים שילמו קנסות בגלל מעשיהם של עבריינים ונרקומנים, במיוחד באותם בניינים בהם דירות מושכרות לאוכלוסיות מוחלשות. 

 

אפשר גם אחרת: מקלט ששופץ בסיוע משרד השיכון והרשות המקומית

יש חוק, אבל הדיירים מפחדים מנקמה של עבריינים

החוק אמנם ברור במקרים של השתלטות על מקלט, אבל כשמדובר בגורמים עברייניים ובנרקומנים, החשש של הדיירים המוחלשים להתעסק איתם ברור, מחשש לנקמה. 

‘’בהתאם לחוק המקרקעין, ועד הבית רשאי לבצע במקלט עבודות הכרחיות להחזקתו התקינה, לרבות להתקשר בחוזים לצורך ביצוע עבודות אלו, ולגבות מהדיירים הוצאות עבור העבודות שבוצעו. אם בעל נכס בבניין מסרב להשתתף בהוצאות הכרוכות בשיקום או שיפוץ המקלט המשותף, באפשרות ועד הבית לפנות למפקח על רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין, או לנקוט בהליכים משפטיים נגדו''.

‘’אם ועד הבית אינו מטפל בפניות של הדיירים לגבי תחזוקת המקלט, ניתן לפנות לרשות המקומית שמחזיקה בסמכות על פי חוק הג"א לדאוג לאחזקתו. במסגרת זו, בסמכות הרשות המקומית להורות לבעלי הנכס לבצע עבודות או תיקונים נדרשים לצורך החזקה תקינה בתקופה מוגדרת. אם בעלי הכנס לא פועלים בזמן שבו התבקשו על ידי הרשות, בסמכותה לבצע את העבודות במקומם ולגבות מבעלי הנכס את ההוצאות בדרך שבה גובים את הארנונה. בנוסף, חלק מהרשויות קבעו חוקי עזר, המקנים להן סמכויות אכיפה נוספות כמו הטלת קנסות''.

‘’אנחנו עברנו פה גיהנום עם הנרקומנים'', מספרת מרי, שמתגוררת לא רחוק ממרכז גילת. ‘’היינו ננעלים בבתים, כי היו סוחרי סמים, היו מוכרים ‘פנטות’ (פנטניל - חומר משכך חזק מאוד לחולים אונקולוגיים, תחליף למורפין), הנרקומנים היו עושים את הצרכים בחדר המדרגות, נכנסים למקלטים''.

‘’כשאתה מעיף נרקומנים הם לא נעלמים, פשוט עוברים לבניין אחר. המקלטים בשבילם זה דבש, זה מועדון חברים''.