הכלבים מעזה יומתו: ההחלטה הדרמטית של השר דיכטר

הצעת חוק אשר עברה בקריאה שניה ושלישית תאפשר לוטרינרים עירוניים להמית כלבים שחדרו לישראל מאיזור הלחימה בעזה
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום המחשה: Image by PSD Gang from Pixabay

על רקע תופעת הכלבים הפראיים הנכנסים מעזה: הצעת חוק ממשלתית שהוביל השר דיכטר להסדרת הטיפול בכלבים עברה בכנסת בקריאות שנייה ושלישית. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נכנסו לישראל מרצועת עזה כלבים פראיים רבים המסכנים חיי אדם ופוגעים גם בצאן, בבקר ובמשקים חקלאיים.  על פי משרד החקלאות, חלק מכלבים אלו אף נגועים במחלות וביניהן מחלת הכלבת, כך שלצד תוקפנותם הם עלולים לסכן חיי אדם ובעלי חיים נוספים.

בתוך כך, הוביל שר החקלאות וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, אבי דיכטר הצעת חוק ממשלתית לפיקוח על הכלבים.

בחוק מוצע לקבוע בהוראת שעה עד ה- 30.11.2024- או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם מבין השניים, כי וטרינר עירוני של רשות מקומית בטווח של עד 20 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, יהיה רשאי להורות על המתת כלב שאינו מסומן ושנתפס בטווח ה-20 קילומטרים וזאת אף אם טרם חלפו עשרה ימים מיום הבאתו להסגר העירוני.

המתה תתאפשר רק לאחר השארתו של הכלב ארבעה ימים לפחות בהסגר וזאת במידה והיה לרופא הווטרינר העירוני יסוד סביר להניח כי לכלב אין בעלים, והתקיים אחד מהתנאים להלן: הכלב עלול להוות סכנה לשלום הציבור או ביטחונו בשל התנהגותו או שלא ניתן להחזיק את הכלב בהסגר העירוני מחמת מצב בריאותו או התנהגותו או אם הכלב אינו בר אימוץ.

על פי החוק מוצע להסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחר התייעצות עם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לקבוע כי סמכות דומה תינתן גם בעניינם של כלבים משוטטים לא מסומנים בתחומי רשויות מקומיות בטווח שיקבע השר
מגבול לבנון וזאת אם מצא השר שמתקיימות נסיבות המצדיקות החלת הוראות הצעת חוק זו גם על שטח הצפון.

עוד מוצע כי השר ידווח לוועדת הכלכלה לאחר תום תקופת הוראת השעה על יישום הוראות הצעת חוק זו.

לדברי שר החקלאות, אבי דיכטר: "מדובר בהצעת חוק מצילת חיי אדם וחיי בעלי חיים. מתחילת המלחמה כניסתן של להקות הכלבים לישראל מהווה סכנה לחיי אדם ולבעלי חיים ואף יוצרת הרס משקים חקלאיים וכפועל יוצא פוגעת בביטחון מזון".