תתכוננו להחזרים: העיריות יחוייבו להשיב לתושבים עודפי גביה

''כיום, רשויות מקומיות רבות מחזיקות בסכומי כסף רבים של אזרחים בגין גבייה עודפת של ארנונה שאין הן זכאיות לה'', נכתב בדברי ההסבר של הצעת חוק
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום המחשה: Image by Ri Butov from Pixabay

מחזירים לכם כסף: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (השבת עודפי גבייה), התשפ"ג-2023 של חברי הכנסת ארז מלול ויונתן מישרקי. 12 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.    

על פי הצעת החוק, מוצע כי במקרה בו אדם הודיע לעירייה כי חדל להיות מחזיק או בעלים בקרקע או בבניין ונגבו ממנו שיעורי ארנונה עודפים, העירייה תשיב את סכום השיעורים העודפים באופן יזום לאדם בתוך 30 ימים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כיום, רשויות מקומיות רבות מחזיקות בסכומי כסף רבים של אזרחים בגין גבייה עודפת של ארנונה שאין הן זכאיות לה. מטרת הצעת חוק זו היא לחתור למצב שבו יחוש האזרח שהשלטון נוהג עמו ביושר, כך שהאזרח ידע שכשם שהרשות יודעת לזהות כאשר האזרח חב לה ויודעת אף לפעול לשם כך, כך גם תנהג כאשר היא חבה לאזרח.  לפיכך מוצע, כי תבוצע השבה של עודפי גביית ארנונה לאזרח, כאשר מוטלת על הרשות המקומית החובה לעשות זאת באופן יזום בתוך 30 ימים".