איכות מי השתייה המסופקים בערים באר שבע ואופקים עומדת בתקנות בריאות העם והמים ראויים לשתייה

''מי שבע'', תאגיד המים של באר שבע ואופקים, מפרסם את דו''ח איכות המים לסיכום שנת 2023, במסגרתו נערכו בדיקות איכות מים ברשתות המים העירוניות בבאר שבע ובאופקים
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום: Image by Ioachim Marcu from Pixabay

"מי שבע", תאגיד המים של באר שבע ואופקים, מפרסם את דו"ח איכות המים לסיכום שנת 2023. במסגרת תכנית הדיגום השנתית, התבצעו כ- 1,516 בדיקות מיקרוביאליות למי השתייה. בבאר שבע התקיימו במהלך השנה החולפת כ- 1,295 בדיקות למי השתייה ובאופקים התקיימו כ- 221 בדיקות.

בבדיקות אלה נבדקים חיידקים אינדיקאטורים המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה, כשרמת התקן לבדיקה עומד על 0 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל. בנוסף, נבדקת רמת הכלור הנותר במים, כאשר רמת התקן עומדת על 0.1 – 0.5 מג"ל. כמו כן, נבדקת רמת עכירות המים. אחוז הבדיקות התקינות בבאר שבע ובאופקים עומד על 99.69%.

מעבר לכך יצוין כי נערכו עוד 47 בדיקות לגילוי מתכות במים על מנת לוודא את טיב הצנרת בה עוברים המים. בכל הבדיקות לא נמצאו תוצאות חריגות.

אינג' מריו לובטקין, מנכ"ל "מי שבע": "אנשי המקצוע של מי שבע מקפידים לבדוק את איכות מי השתייה המסופקים ללקוחותינו, תושבי באר שבע ואופקים כל העת. אנו מקפידים הקפדה יתרה על כך שאיכות המים עומדת בכל התקנים המחמירים לפי תקנות בריאות העם לאיכותם התברואתית של מי השתייה. התאגיד מתמודד גם עם אתגרי המלחמה, וערוך בחירום כבשגרה לכל תרחיש. נמשיך לפעול לשמירה על טיב איכות המים למען בריאות התושבים".