מחר בחשבון: מאות אלפי זכאים יקבלו מענק עבודה בסך אלפי שקלים

רשות המסים העבירה היום סכום של 605 מילוני שקלים, הפעימה השניה של מענק העבודה לשנת 2022. אצל מרבית הזכאים מדובר בסכום של כ-4,000 ש' המשולם בשתי פעימות
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום: Image by DaphnaAM from Pixabay

רשות המסים העבירה היום, רביעי, לכ-297 אלף זכאים למענק עבודה את התשלום האחרון בגין שנת הזכאות 2022. הסכום הכולל שהועבר על ידי הרשות עומד על בכ-605 מיליון שקלים והזכאים ייראו את הכסף בחשבון הבנק מחר, חמישי. בסך הכל שילמה רשות המסים בגין שנת 2022 סכום כולל של כ-1.65 מיליארד שקלים לכ-313 אלף זכאים. המענק הממוצע לשנה זו הוא כ-5,270 שקלים. ניתן להגיש עדיין בקשות למענק עבודה עבור שנת 2022 באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים, עד לסוף שנת 2024.

ברשות המסים אומרים כי המענק לשנת 2022 כולל תוספת מיוחדת בשיעור של 40%, שניתנה במסגרת התכנית הממשלתית למאבק ביוקר המחיה. במסגרת תכנית זו נקבע גם כי עבור שנת 2022 בלבד, זכאים למענק שכירים שהכנסתם התקבלה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בגין תקופת עבודתם אצל הקרוב, בשיעור של 40% מגובה המענק שלו היו זכאים לו הועסקו על ידי מעסיק שאינו קרוב משפחה.

מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. בקשות למענק עבודה עבור שנת 2023 ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים עד לסוף שנת 2025 או באמצעות הדואר עד לקראת סוף שנת 2024. הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה.

למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים או מגיל 55 ומעלה גם ללא ילדים. עבור שנת 2022 משולם המענק, בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,380 שקלים ומגיעה עד 12,480 שקלים. סכום המענק המקסימלי בשנת 2022 עומד על 13,104 שקלים. כמו כן נשים שגילן בשנת 2022 היה 60 – 62 יכולות לקבל בגין 2022 מענק עד לסכום מקסימלי 18,648 שקלים.