תושבי מיתר חוששים: ''תוכנית המתאר תשנה את אופי היישוב''

ביום שני ייערך דיון גורלי בוועדה המחוזית, אשר עלול להכריע את עתידו של היישוב: לטענת המתנגדים, המידע עליו התבססה התוכנית כבר לא עדכני
send whatsapp messsage send FB messsage
היישוב מיתר (גוגל מפות)

ביום שני הקרוב, ה-1 בינואר 2024, הוועדה המחוזית דרום תדון  בעשרות ההתנגדויות לתוכנית המתאר של מיתר-כרמית. לטענת עשרות המתנגדים עשרות המתנגדים לא ניתן לערוך תוכנית מתאר אחת ליישובים שמפריד ביניהם כביש. תוכנית המתאר מתעתדת להגיד את מספר התושבים במועצה מ-11,000 ל-27,000.

על פי תוכנית המתאר של מיתר רבתי, שנערכה על ידי צוות משרד האדריכלים פרחי-צפריר, אוכלוסיית המועצה תגדל ל-27 אלף תושבים , זאת ללא תוספת שטחי מגורים מעבר לאלה שכבר אושרו בתוכניות קודמות. על פי התוכנית, יוקם ברובע המזרחי של צומת שוקת "מוקד שירותים משלים, כלל יישובי" ששטחו של 600 אלף מ"ר, שישרת גם יישובים נוספים בסביבה. 

על פי המסמך שהגישו המתנגדים, ההנחות שהובילו לגיבוש התוכנית שגויות: "השלבים המהותיים בהכנת התוכנית, ובכלל זה שעות, ימים, חודשים ושנים של עבודה, הוצאה כספית לא מבוטלת, דיונים וישיבות רבות, נעשו על בסיס ההנחה שמדובר בישות 'מיתר רבתי', בשטח כולל של כ-40 אלף דונם, בהרכב של מועצה המאגדת ארבעה יישובים; כך גם עניין שיתוף הציבור החלקי והחסר שבוצע בשנים 2018-2017''. המתנגדים סבורים שיש מקום לקדם הליך בחינה מבוסס נתונים עדכניים, שכן הנתונים עליהם מבוססת התוכנית שבנדון השתנו ואינם רלוונטיים עוד".

 


על פי תוכנית המתאר של מיתר רבתי, שנערכה על ידי צוות משרד האדריכלים פרחי-צפריר, אוכלוסיית המועצה תגדל ל-27 אלף תושבים , זאת ללא תוספת שטחי מגורים מעבר לאלה שכבר אושרו בתוכניות קודמות. על פי התוכנית, יוקם ברובע המזרחי של צומת שוקת "מוקד שירותים משלים, כלל יישובי" ששטחו של 600 אלף מ"ר, שישרת גם יישובים נוספים בסביב
בניית מיתר החלה כיוזמה של בצלאל גבר, ראש מועצת עומר דאז, יצחק לבנון ויעקב לנג, שגיבשו את הרעיון להקמתו של יישוב קהילתי באזור צומת שוקת על כביש 60. כוונת המייסדים הייתה הגברת ההתיישבות היהודית בין אזור דרום הר חברון לבין אזור באר שבע. 

היישוב כרמית הוקם כיוזמה משותפת של המועצה האזורית בני שמעון ושל מינהל מקרקעי ישראל, במטרה להרחיב את אוכלוסיית המועצה בפרט ואת אוכלוסיית הנגב בכלל. החלטת הממשלה על הקמת היישוב התקבלה בשנת 1999, ומיד אחר כך החלו מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בתכנונו. בניית הבתים הפרטיים החלה במהלך חודש מרץ 2015 כאשר המשפחות הראשונות עברו ליישוב בסוף יולי 2016.

ראש מועצת מיתר, שמעון מזוז, אומר בתגובה לחדשות באר שבע והנגב: ‘’תכנית האב למעשה צילמה מצב ולא הוסיפה ולו יחדה אחת ,כל הויכוח הוא סביב מרכז הישוב  שתכנית מרחיבה את מגוון וסוג הבניה . התכנית הינה בסך הכל מעטפת  שתקל על הכנת תוכניות בניין עיר בעתיד''.