אלפי תיקי תעבורה תקועים שנים בבתי המשפט בדרום - בשל מחסור בשופטים

מתוצאות אי כינוס הוועדה למינוי שופטים: בתי המשפט לתעבורה קורסים תחת הנטל, חשש שתיקים ילכו להסדרי טיעון מקלים
send whatsapp messsage send FB messsage
זירת תאונה (צילום ארכיון: כיבוי והצלה דימונה)

עומס בלתי נתפס: 28,832 תיקי תעבורה נפתחו במחוז דרום בשנת 2022 ונסגרו 30,572. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-6,062, (11% מכלל התיקים במלאי). הסיבה: מחסור בשופטים, אשר גורם לכך שבתי המשפט לתעבורה בישראל, לא מצליחים לעמוד בקצב התיקים הרב שמצטבר.
 


בחלק גדול מהמקרים כתבי אישום מוגשים עד שלושה –ארבעה חודשים מקרות התאונה, אך חולפות שנים עד מתן הכרעה במשפט
 עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "המערכת עמוסה מאוד. בתי המשפט לתעבורה עמוסים באופן כזה אשר עלול להביא לעסקאות טיעון מקלות, הפוגעות בהרתעה או שגורמות להתארכות ההמתנה עד למשפט. הסיבה לכך היא מחסור בשופטי תעבורה כך שלעיתים שופט עוסק ביום בעשרות רבות של תיקים.  המצב הזה לא תקין ופוגע במאבק בקטל בדרכים. על המדינה להגדיל את מכסת השופטים העוסקים בתיקי תעבורה, כדי לקצר את זמן ההמתנה למשפט. קיצור זמן ההמתנה עשוי להפחית את מספר עסקאות הטיעון המקלות שנסגרו בשל עומס התיקים, לקצר את זמן ההמתנה של עבריינים עד למשפט, לחזק את ההרתעה והצדק ולשדר מסר לציבור כי מערכת המשפט פועלת לצמצום תאונות הדרכים".

בחלק גדול מהמקרים כתבי אישום מוגשים עד שלושה –ארבעה חודשים מקרות התאונה, אך חולפות שנים עד מתן הכרעה במשפט. המציאות היא שבית משפט עוסק בעשרות תיקי תעבורה בכל יום, נתון שיכול להגיע עד ל-80 תיקים ואף יותר. יש חשיבות קריטית לקיום דיון משפטי כמה שיותר בסמוך לזמן ביצוע העבירה. ככל שזמן הטיפול בתיק מתארך, קיים חשש שהדבר יפגע בהרתעה על אותם נהגים או נהגים אחרים. כאשר מגיעים אל הכרעת הדין אחרי כל כך הרבה שנים מאבדים את הטעם הציבורי, המשפטי וההרתעתי שבענישה.