מענקים למפונים מיישובי הנגב שיחזרו לעבודה

ביקוש אדיר לידיים עובדות בתחומי הבנייה והחקלאות - ורצון להחזיר כמה שיותר מפונים מאסון ה-7.10 למעגל העבודה: אלה המענקים שהמדינה מציעה
send whatsapp messsage send FB messsage
כוחות צה''ל בנגב (צילום: דובר צה''ל)

ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ ישראל אייכלר אישרה את חובת ההיוועצות על הסכם מענקי עידוד גיוס עובדים לענפי הבניין והחקלאות ומענקי המשך תעסוקה למפונים ולמי שמועסקים באזור שפונה. ההסכם, שנערך בין הביטוח הלאומי למשרד האוצר, קובע זכאות למענק תמרוץ של 3,000 ₪ בחודש עבור שני חודשי ההעסקה הראשונים ו-4,000 ₪ על החודש השלישי, עבור עובדים חדשים שיחלו לעבוד בענפי החקלאות והבניין עד סוף חודש דצמבר.

המענק יינתן למי שיועסקו בהיקף ששכרו מגיע למחצית משכר המינימום (2,786 ₪) ומעלה. עבור עבודה ביישוב מפונה יקבלו המועסקים החדשים מענק כפול. 
בנוסף, קובע ההסכם מענק עידוד שמטרתו לעודד עובדים שפונו מבתיהם, או עובדים המועסקים באזורים שפונו, לחזור לתעסוקה. המענק, בגובה 3,000 ₪ לכל חודש העסקה. תקופת הזכאות למענק מוגדרת מה-1 בנובמבר ועד סוף חודש דצמבר.

יו"ר הוועדה ח"כ ישראל אייכלר תהה מדוע תקופת הזכאות קצרה כל כך שכן היא מותירה לעובדים חודש אחד בלבד לחזור לעבודה ולהיכלל בזכאות. לאחר התעקשות היו"ר נקבע כי הזכאות למענק תוארך עד ה-31 במרץ 2024, ככל שהישובים בהם מתגורר או עובד הזכאי יוותרו מפונים במסגרת החלטות הממשלה.

שני סוגי המענקים יותנו בכך שהעובד יגיע פיזית למקום עבודתו לפחות 11 ימים בחודש. ההסכם יעמוד בתוקף עד סוף חודש יוני 2024 וכך יתאפשר, אם וככל שיוחלט, להאריך את תוקף המענקים עד למועד זה.