מי שבע: האם יש הקלות במים לתושבים בזמן המלחמה?

תאגיד המים מי שבע הודיע השבוע על שתי הקלות משמעותיות לתושבים: דחיית תשלומים בזמן המלחמה בהתאם לקריטריונים שהגדירה רשות המים לאוכלוסיות זכאיות והקלה לתושבים המארחים דיירים בביתם בתקופת ''חרבות ברזל''
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום המחשה: Image by Kati from Pixabay

תאגיד המים והביוב מי שבע הודיע השבוע כי בשל המצב הביטחוני, מלחמת "חרבות ברזל" ובהנחיית רשות המים הוחלט על שתי הקלות משמעותיות לתושבים. דחיית מועד התשלומים ב-30 יום לתושבי באר שבע ואופקים. הזכאים לדחיית התשלום, בהתאם לחוק, הם: כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר או כבאי וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, מי שהתגורר בישוב שפונה עקב המצב הביטחוני, או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שבין 7.10-7.11.2023.

לצפייה בנוסח החוק כולל רשימת הזכאים היכנסו לאתר התאגיד. כדי שנוודא שאנו יכולים לסייע, נא להודיע לנו אם אתם נמצאים ברשימה זו באמצעות מילוי טופס דיגיטלי באתר התאגיד.

בנוסף, מי שבע הודיעו השבוע כי תושבי באר שבע ואופקים המארחים בביתם, זכאים להקלה בתעריף המים. אם תושבי ערים אלו מארחים בביתם תושבים מפונים מישובים אחרים בשל המלחמה מגיעה להם הקלה, בעבור כל דייר שיעודכן, תיווסף כמות של 3.5 מ"ק מים בתעריף מופחת לחודש. 
לצורך עדכון הנפשות המתארחות בבתיכם, נא מלאו טופס דיגיטלי אותו ניתן למצוא באתר התאגיד.

כתבות נוספות למקרה שפספסת...