מפיצים פייק ניוז או תעמולה נגד המדינה ומוסדותיה ? אתם מסתכנים במעצר

כמות הידיעות השקריות עלתה בזמן המלחמה - ובמשטרה מתחילים לנקוט ביד קשה נגד מפיצים ומשתפים פייק ותעמולה תבוסתנית
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום: דוברות המשטרה

המשטרה יוצאת למלחמה נגד חדשות הכזב ומתחילה לאכוף את הסעיף בחוק העונשין כנד מפרסמי חדשות כזב או תעמולה תבוסתנית נגד המדינה - זאת בעקבות העליה בהפצת ידיעוןת שקריות ברשתות החבתריות. בשבוע האחרון למשל, הופצו הקלטות קוליות בהן כביכול מידע אודות החטופים, שהתברר כשקרי וכן מידע שקרי כנגד חיילי צה''ל. בלא מעט מקרים, המשטרה נאלצה להוציא הודעות הכחשה, אחרי שמידע הופץ כנגד מוסדות ועסקים בבאר שבע. 

‘’המשטרה מבקשת להדגיש בפני הציבור הרחב מספר חוקים ומשמעותם בעת מלחמה וזאת על מנת להימנע מפגיעה ותבהלה בקרב הציבור הרחב. מאז החלה המלחמה , אנו עדים לפרסומים בלתי אחראיים, הודעות כזב רבות מלוות לעיתים בתמונות וסרטונים המופצים ברשתות החברתיות'', נמסר בהודעת של משטרת ישראל.

‘’פרסומים אלה משורשרים על ידי הציבור הרחב מבלי שהועברו לבדיקת הגורמים הרלוונטיים ומבלי שנבדקה אמיתותם. לעיתים כל מטרתם של פרסומים אלה הנה הטעייה מכוונת, פגיעה במגזרים שונים , יצירת תבהלה ודאגה בקרב הציבור הרחב ופגיעה בכוחות הבטחון  ובני משפחותיהם. על מנת להימנע מאלה, נבקש להביא לידיעת הציבור,  כי בספר החוקים של מדינת ישראל קיימת חקיקה ספציפית לנושאים אלה. העובר על סעיפי החוק צפוי להליך פלילי ועונשי מאסר הקבועים בחוק''.

אלה הסעיפים בחוק:

פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה:
סעיף 159 לחוק העונשין:
״(א) המפרסם או משעתק אמרה, שמועה או ידיעה העלולות לעורר פחד ובהלה בציבור או להפריע את שלומו, והוא יודע, או יש לו יסוד להניח, שהן כוזבות, דינו - מאסר שלוש שנים.
(ב)  באישום לפי סעיף קטן (א) תהא לנאשם הגנה טובה בטענה שלא ידע, או שלא היה לו יסוד להניח, שהאמרה, השמועה או הידיעה הן כוזבות, ובלבד שהוכיח שנקט אמצעים סבירים כדי לאמת את דיוקן לפני פרסומן.״

תעמולה תבוסנית
סעיף 103 לחוק העונשין :
״מי שהפיץ בשעת לחימה, ובכוונה לגרום בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, דינו - מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר עשר שנים.״

‘’משטרת ישראל תמשיך לבדוק כל מידע המועבר לידיעתה, תפעל לאיתור המפרסמים  ותעדכן את הציבור בהתאם. משטרת ישראל שבה ומבקשת מהציבור שלא לפרסם ברשתות החברתיות או לשרשר הודעות, תמונות וסרטונים, אלא להעבירן לטיפול משטרתי ללא דיחוי וכן להתייחס אך ורק להודעות רשמיות מהגורמים המוסמכים לכך אנו קוראים לציבור להמשיך לגלות אחריות לאומית - רק ביחד ננצח. שומרים על הבית-מנצחים בחזית''.