הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים - וגם הקלות בחל''ת

חודש אחרי תחילת הלחימה, הממשלה אישה מתווה פיצוי, שצריך לעבור את אישור הכנסת. עיון בנתונים מעלה שלעוסקים זעירים ועסקים קטנים אין ממש בשורה. אלה הפרטים
send whatsapp messsage send FB messsage
שר האוצר סמוטריץ' (צילום: דוברות הכנסת), עסקם סגורים בבאר שבע (צילום: דני בלר)

הממשלה אישרה הלילה, בין רביעי לחמישי, את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. המתווה כפוף לאישור הכנסת ויובא לאישורה בימים הקרובים.

כזכור, השבוע הזהיר ראש עיריית באר שבע מפני פגיעה אנושה בעסקים הקטנים ובעצמאים הזעירים בבאר שבע, כמו גם בעסקים גדולים יותר הפועלים בעיר. באר שבע היא בירת מחוז במלחמה, שחלק מיישוביו פונו. עסקים רבים סגורים בהוראת פיקוד העורף, היעדר מיגון בעיר העתיקה גרם לכך, שהלקוחות נמנעים מלהגיע. עסקים בעיר העתיקה מדברים על ירידה תלולה בהכנסות, של עד 90%. 

אין במתווה החדש בשורה של ממש לעסקים קטנים בבאר שבע: העיר לא כלולה בפיצוי ליישובי עוטף ישראל ואופקים. גם עסקים גדולים יותר מקבלים פיצוי חלקי מאוד. 

אלה פרטי המתווה:

מענק המשכיות עסקית

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 18,000 ש"ח - 300,000 ש"ח בשנה:
עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק.
לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש"ח בשנה ו-3,300 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש"ח) בשנה.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש"ח - 400 מיליון ש"ח בשנה:
עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש"ח - יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש"ח. לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש"ח - תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש"ח. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש"ח.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

הקלות במתווה החל"ת

- הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
- הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות
- הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום
- תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 - מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.