החיים נמשכים: פורסם מכרז לבניית 47 יחידות דיור בשכונת פארק הנחל

המכרז הינו לבנייה רוויה למגורים וחלק מתוכנית פיתוח השכונה. הוא מתפרסם בתקופה רגישה, ואחרי שמכרזים בשכונות אחרות בעיר לא נחלו הצלחה
send whatsapp messsage send FB messsage
שכונת פארק הנחל (צילום: דני בלר)

החיים נמשכים תחת מלחמה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז פומבי לבניית 47 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה למגורים ומסחר בבאר שבע. המגרשים המשווקים במכרז מיועדים לבנייה רוויה למגורים ומסחר והם חלק מתוכנית 'פארק הנחל'. בשכונת הפארק  כ-4,000 יח"ד בגבולה הדרומי של באר שבע. השכונה ממוקמת בין פארק נחל באר שבע לדרך 25, מערבית לכביש 40 ומתפרשת על שטח של כ-1,152 דונם. 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 11/12/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

הוצאות הפיתוח במכרז הנוטכחי עומדות על 12,748,957 שקלים. מעניין יהיה לראות את מידת ההצלחה של המכרז, זאת לאחר שמכרזים בשכונת רמות בבאר שבע לא נחלו הצלחה.