רבה הראשי של באר שבע, יהודה דרעי, פרסם הנחיות הלכתיות לקראת שבת וימי חול בצל מלחמת ''חרבות ברזל''

יהודה דרעי הרב הראשי וראב''ד באר שבע מפרסם את ההנחיות ההלכתיות לקראת השבת וימי החול, בצל המלחמה
send whatsapp messsage send FB messsage
רבה הראשי של באר שבע, יהודה דרעי (צילום: דרומי דתי)

רבה הראשי של באר שבע ואב בתי הדין, יהודה דרעי, פרסם הנחיות הלכתיות לקראת שבת וימי חול בצל מלחמת "חרבות ברזל". זוהי לשונן:

אחים יקרים!
תושבי באר שבע והסביבה, רבני וגבאי בתי הכנסת לקראת שבת הקרובה הבעל"ט, הנני להנחות בכמה הלכות נחוצות לידיעת הציבור (ובתוכם גם שאלות הנוגעות לימי החול ), כדלהלן :

1 . לפני כניסת השבת יש להדליק רדיו הפועל על גל שקט, רצוי בערוצי הקודש המפעילים גל שקט – "קול ברמה", "קול חי", "מורשת" וכו'.

2 . אין להתפלל אלא בבית כנסת שיש בו מרחב מו גן המוכר על ידי פיקוד העורף.
3 . בהישמע אזעקה תוך כדי התפילה, יש להתפנות בנחת למרחב המוגן . ותוך כדי תפילת העמידה, יש להתפנות למרחב המוגן ולהמשיך שם את התפילה מהמקום שהפסיקו (כולל חזרת השליח ציבור). כמו כן יש להפסיק בקריאת התורה ולכסות את הס"ת במפה, ובתום האזעקה וזמן ההמתנה הנדרשת ימשיכו לקרוא ממקום שהפסיקו.

4 . יש להקפיד שבכל בית כנסת יהיו לפחות אחד או שני בעלי נשק מורשה, וכן טלפון נייד פעיל .
5 . במקום שהוראות פיקוד העורף אומר שיש להסתגר בבית, אין לצאת אפילו לצורך תפילה, ויש להתפלל יחיד בחדר המוגן שבבית .
6 . זקנים ומוגבלים אשר יש חשש שלא יוכלו להגיע למרחב מוגן בהיותם בדרך לבית הכנסת, יתפללו יחיד בביתם.
7 . יש להמשיך בשיעורי תורה הקבועים בשבת וימי חול, תוך כדי שמירת כל ההוראות הנ"ל.
8 . בימים אלו טוב יותר שהנשים יתפללו בביתם וישמרו על הילדים, ובלאו הכי נשים פטורות מתפילה בציבור.

9 . אין להאריך בתפילות השבת בפיוטים ומנגינות בבתי הכנסת, אולם יש להתפלל בנחת בכל סדר התפילה .

10 . בעת פתיחת ההיכל יש לומר י"ב פעמים "לעולם ה' דברך ניצב בשמים", וכן פרקי תהלים: כ, ק, קכא, קל, קמב, וכן "מי שברך" לחולים ולפצועים ומי שברך לחיילי צבא הגנה לישראל ותפילה לשלום המדינה בנוסח המקובל. כמו כן יש לומר מיד לאחר חזרת השליח ציבור תפילת אבינו מלכנו – שחרית ומנחה, בשבת וימי חול (בהשמטת פסקאות "כתבנו" ובשבת ור"ח בהשמטת "חטאנו לפניך" ) .

11 . במקומות בו מתפללים במניין בבתים או בחצרות, אין לומר ברכת “מעין שבע” בתפילת ערבית של שבת .
12 . בימים אלו יש למעט ככל האפשר יציאה מהבית שלא לצורך נחוץ, וכמו כן יש לקיים אירועים כמו חתונות וברית מילה וכו' במספר מצומצם בכפוף להוראות פיקוד העורף.
והשי"ת יגדור את פרצותינו ולא ישמע עוד שוד ושבר בעירנו ובגבולנו ותשועת ה' כהרף עין .

בברכת שבת שלום
ובשורות טובות
ידידכם ומוקירכם מאוד
יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

מכתבו של הרב (סריקה)