הושענה רבה, שמחת תורה ולמה אנחנו חוגגים את זה

הושענה רבה הוא חלק חשוב מאוד בחג שמחת תורה בישראל. בשמחת תורה, אנו לא רק חוגגים את סיום קריאת התורה וההתחלה מחדש, אלא גם חוגגים את התקופה הקצרה והמרהיבה ביותר שבשנה - החג השמח של הושענה רבה
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום: Meir624 / CC BY SA 3.0

הושענה רבה הוא זמן שבו היהודים מרימים למרום את לולבי הדקל והדסים, ומרקיעים את הערבות למעלה ולמטה בזמן שהם משמיעים את התהליך היהודי העצום שבחגי תשועה. הושענה רבה הוא הזמן שבו הקהלות נפגשות בבתי כנסת ובשוקות ומשמחות זו בזו בשירה, ריקודים, ובתפילה.

בחג הושענה רבה המיוחד ניתן לראות את ההתלהבות הגדולה של היהודים לכל המעשים שבחגי תשועה. זהו הזמן שבו ילדים ומבוגרים חוגגים את הזמן המרשים הזה ומוציאים את עצמם לחוץ, מזרימים דמים בשדות וברחובות, ובועטים את הלולבים בקרבות תחרויות נרצחות.

חשוב לציין כי הושענה רבה היא לא רק חלק מחג שמחת תורה, אלא גם זמן שבו אנחנו מבקשים סליחה ורחמים מאלוהים ומתכנסים כקהילה לתפילות מיוחדות בבתי הכנסת. היא מהווה גם הזדמנות לחזור על תשובה ולהתחדש ברוחניותנו.

הושענה רבה היא זמן נפלא שבו היהודים משתפים בשמחה ובתפילה וחוגגים את חגי תשועה בכל נפשם. בחג הזה, אנו מתקשרים עם מסורתינו ומרחיבים את הקשרים החברתיים והרוחניים בינינו.

יום טוב גדול עומד לפתחו עם שמחת תורה בישראל. החג הזה הוא אחד מחגי השמחה המרכזיים בלוח השנה היהודי, ובו מציינים את סיום קריאת התורה וההתחלה מחדש. תחת גג שמיים כחולים וברוח פתאום מרעננת, יוצאים מאות אלפי אנשים לרחובות בכל רחבי הארץ, נושאים את ספרי התורה היקרים ומשימים להם תחת מגינים, מבלים את היום בשירה, ריקודים ושמחה.

אז למה אנחנו חוגגים את חג שמחת תורה ומה המשמעות שבו? חג שמחת תורה מחייב אותנו לשוב ולהתחיל מחדש את קריאת התורה, הכתובים הקדושים שמרכזים את התולדות עם עם ישראל ומספקים לנו הנחיות לחיים. על פי המסורת, בסיום הקריאה השנתית בחג הזה עושים הפך קריאת התורה להתחלתה מחדש ומציינים בשמחה זאת את חשיבותה העצומה והחיונית לקיומנו היהודי.
חג שמחת תורה הוא לא רק עניין דתי, אלא גם חג חברתי בו נפגשים אנשים מכל הגילאים והקהילות, משתתפים בסדנאות ובהופעות חיות, וגם בסדנאות לילדים ולילדי נוער, בהן ניתן להם להרגיש את החשיבות העמוקה שבתורה ולהתרגש ממנה. כמו כן, מסבכים בכל מקום ובכל פינה את הרחובות בדקורציות, באורות ובדגלים בצבעי יצחק. החג משמש גם זמן להערכת הספר הקדוש ולחיבוקו, שהוא גם מהמקרבים הראשונים להתחיל ללמוד אותו.

בנוסף, בחג שמחת תורה מעניקים פרסי תורה לאנשים שהתעלו בלמידתם ובתחומי החסידות, מזמינים אורחים לבריתות תורה ומקדישים ספרי תורה חדשים לצרכי הקהילה. זהו גם הזמן שבו ילדים קטנים נכנסים לראשונה לבית הספר ומתחילים את הדרך המרשימה של למידת התורה.

 שמחת תורה הוא חג שמייחד את הלב ומחבר את הקהל בישראל בשורשים עמוקים יותר. בזמן שאנחנו מחגים אותו, אנחנו מזכירים לעצמנו ולדורותינו את החשיבות האינסופית של התורה בחיינו ובמסורת היהודית.שמחת תורה היא גם הזדמנות לשמוח יחד כקהילה ולחזק את הקשרים החברתיים והרוחניים בינינו. בין המסובים והאירועים המיוחדים בחג נכללים ההופעות הפולקלוריות, המחולות המסורתיים, והשירה החגיגית. זהו זמן בו יוצאים אנשים מבתיהם למרחקים ידועים ברחבי הערים והיישובים, ושם נפגשים בשמחה ובשוברי לב. התחפושות גם היא חלק בלתי נפרד משמחת תורה, כאשר ילדים ומבוגרים חוגגים בצורה צבעונית ומצחיקה, משיגים מדיה ומניחים אותם בראשם, מחליפים תחפושות ומשתתפים בתחרויותי התחפושות מרשימים ומצחיקים.

כמו כן, חלק נכבד בחג מוקדש לצדקה ולחסד, בכל עיקרו הפיזי והרוחני. אנשים מחפשים לתת תמיכה כלפי אנשים בצרה, מבקשים סליחה ומרצים להסדיר את הדינים הפרטיים שלהם. כל הפעולות הללו מתבצעות ברוח רעיונית של שמחת התורה והיקרה, כאשר הכול מתרחש באווירה שמתמלאת בשמחה, אהבה וסובלנות.

שמחת תורה היא בערך גם המתקוממת לחלוף הזמן וממשיכה להיום שלנו. היא מזכירה לנו כי נשואות תורה ושמחתה הן חלק בלתי פרטי מהזהות היהודית, וכי עלינו לשמור על המסורת ולהעבירה לדורות הבאים. בשמחת תורה אנו מחזקים את קשרינו עם המשמעות העמוקה שבתורה, ואת הקשרים החברתיים והרוחניים בינינו. היא מזכירה לנו גם את החשיבות שבשמחה, החיונית לתחייה הרוחנית ולהתמודדות עם הקשיים בחיים.

אז לפני שאנחנו יוצאים לרחובות לשמח עם ספרי התורה והקהילה, בואו נזכור את הערך העמוק שבחג שמחת תורה ונחגוג אותו בשמחה ובאהבה. שמחת תורה שמחה והתחדשות, היא הזמן לפרגן לעצמנו ולקהילה, וגם לשתף את השמחה עם אלו שסביבנו. חג שמחת תורה שמח ומרץ!


בשמחת תורה, אנחנו זוכים להרגיש את הקשר העוצמתי שיש לנו עם תורתנו ועם הקהילה שלנו. היא הזדמנות לשוב לגעת במקורותינו הרוחניים ולהתחבר מחדש לתוכן העמוק שבתנ"ך ובתורה העליונה. התורה מספקת לנו הנחיות לחיים צודקים וחסידים, ובשמחת תורה אנחנו מתחייבים מחדש לפני עצמנו להקשיב לקולה ולהשתטף בחוקיה.
בחג זה אנחנו גם מזכירים לעצמנו את הכוח המאחד שבתורה. למרות ההיפוךים והשוניות בין היהודים, התורה היא הגורם המאחד שבינינו. בשמחת תורה, אנחנו זוכים לחוות את האחדות הפנימית שבין היהודים, בלי קשר לתקופות ולגאוגרפיה, ובשיתוף פעולה מרשים וחברתי.
החג מלא בשמחה ובחיוניות, וכל אחד יכול למצוא בו את הפרטים שמתאימים לו ביותר. הוא מזכיר לנו לשמוח על הקטנות בחיים ולחגוג את השגיאות שבהם. כמו כן, הוא מזכיר לנו את הקשיים והסיכונים שבדרך, אך גם את האופציה להתעלות ולהתמודדות.
אז בעקבות המסורת היהודית, בואו נציין את שמחת תורה בשמחה ובגאווה ונחגוג את התורה והקהילה שלנו ביחד. בשמחת תורה אנחנו משתפים בשמחה, מחזקים קשרים, ומעריכים את המורשת היהודית שבידינו. בשמחת תורה, אנחנו מפגישים את העבר והעתיד בזמן הנוכחי, ומשמחים במה שיש לנו כיום ומתחייבים לשמור עליו לדורות הבאים.