עוד לא קיבלתם תלושי מזון? כך תוכלו לבדוק אם אתם זכאים

מספר הנזקקים גדל ב-20%: משרד הפנים מעניק באמצעות העמותות אשל חב''ד ופתחון לב כרטיסים נטענים לרכישת מוצרי מזון לכחצי מיליון משפחות. הפרמטרים לזכאות מוגדרים באמות מידה שחתם עליהם שר הפנים
send whatsapp messsage send FB messsage
כרטיס המזון (סריקה)

בשל המצב הכלכלי, גדל מאוד מספר המשפחות הנזקקת לסיוע בתלושי מזון לחגים, בהן משפחות רבות בבאר שבע ובנגב. חלוקת התלושים התאפשרה אחרי ועדת הכספים של הכנסת אישרה 400 מיליון שקלים מהרזרבה הכללית למשרד הפנים לטובת התקציב עבור תווי מזון להבטחת בטחון תזונתי, במסגרת החלטות ממשלה ליישום הסכמים קואליציוניים, כחלק מאישור תקציב המדינה. מדובר בהחלטת ממשלה ממאי 2023 אשר אישרה הענקת הכרטיסים הנטענים לרכישת מוצרי מזון תוך הרחבת מעגל הזכאים אשר גדל בשיעור של כ- 20% לעומת החלוקה הקודמת, דהיינו תוספת של כ-150,000 משפחות.

עמותת "פיתחון לב" תהיה אחראית על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון, ועמותת "אשל חב"ד" תבצע חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים.

רשימת הזכאים מופקת אוטומטית בהתאם לאמות המידה שנקבעו יקבלו את תווי מזון באמצעות שליח אשר יגיע לביתם אך הענקת התווים אינה פוסחת על כל מי שאינו רשום בביטוח לאומי או ברשות המקומית וזכאים על פי אמות המידה והם רשאים להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י הרשות המקומית. מי שיימצא זכאי, יקבל את התווים רטרואקטיבית במידה ויאחר את מועד חלוקתם. מקבוצת הזכאים אוטומטית יוחרג כל מי ששוהה במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה (כגון חיילים, קשישים בבתי אבות, אסירים ועוד).

מימוש הכרטיס הנטען יתאפשר בפריסה גאוגרפית רחבה הכוללת כ-1500 נקודות מכירה ברחבי הארץ ובכלל הרשויות המקומיות. משרד הפנים ממליץ לציבור לבצע רכישה נבונה ולהתמקד בקניית מוצרי מזון המעודדים תזונה בריאה.

רשימת נקודות המכירה המכבדות את הכרטיס - לחצו כאן

ככל שאתם עומדים במבחני הזכאות - פרטיכם הועברו להמשך טיפול של העמותות אשל חב"ד ופתחון לב לחלוקת תווי מזון. המוקדים של העמותות מפעילים מענה ממוחשב ובאמצעות הקשת מספר זהות תוכלו לקבל את הפרטים על סטטוס הטיפול. ככל שאתם לא מופיעים ברשימות – יש לפנות לרשויות המקומיות ולהמתין לשלב פתיחת הגשת הבקשות ב - 1 באוקטובר 2023.

 

יזם את חלוקת התלושים: הרב האריה דרעי (צילום: רווח הפקות / CC BY SA 4.0)לשם הגשת הבקשה דרושים המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות + ספח (עם כל פרטי בני המשפחה).
שכירים יצרפו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
תלושי שכר לחודשים אוקטובר-דצמבר 2022 או אוקטובר-דצמבר 2022.
אם המבקשים מעוניינים בבדיקת זכאות לפי השכר של שנה שלמה, יש לצרף 12 תלושי שכר: ינואר-דצמבר 2022.
בהגשת תלושי שכר לשנת 2022:
ניתן לצרף טופס 106 של המעסיקים.
אם אין רצף של תלושי שכר, יש להביא מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תקופות עיסוק.
מי שאינם עובדים – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי "מעמד לא עובד" בתקופה זו.
יש לצרף מסמך או אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבאות.
עצמאיים – לצרף העתק שומת מס הכנסה לשנת 2022.

איך מגישים את הבקשה?
יש להזדהות במערכת ההזדהות הלאומית. למלא טופס הגשת בקשה לקבלת תווי מזון לשנת 2023 באופן מקוון.לצרף את המסמכים הנדרשים ולהגיש.

הגשה ידנית
ניתן גם להגיע פיזית לרשות המקומית שבה רשומים לפי מרשם האוכלוסין בשעות הקבלה (אם רשומים ביישוב במועצה אזורית, יש לפנות למועצה האזורית).
יש להגיע עם הבקשה והמסמכים הנדרשים ולהגיש.
לנוחותכם,

עדיף להגיש את הבקשה באופן מקוון - בקישור הזה.

לשאלות - יש לפנות לרשויות המקומיות - לחייג 106.