כמה שווים חיי אדם בנגב? כחצי מיליון שקלים

למשטרה יש מידע ברור על כוונה לפגוע באישה, המתעקשת לחזור למקום מגוריה להינשא לבחיר לבה. האם ערבות כספית תבטיח את חייה?
send whatsapp messsage send FB messsage
צילום המחשה: Image by Kati from Pixabay

כמה שווים חיי אדם בנגב? כחצי מיליון שקלים - כך עולה מפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע, בעניינה של תושבת הפזורה, בת 22, אשר קיימת סכנה ברורה ומיידית לחייה אם תשוב למקום מגוריה, על מנת להינשא לבחיר לבה. מדובר בתיק מורכב ורגיש, בה עומדים זו מול זו זכותה של האישה לנהל את חייה והרצון להגן עליה מפני פגיעה בה, על מה שמכונה ‘’כבוד המשפחה''.

המשטרה הגישה בקשה למתן צו הגנה בעניינה של האישה.  ‘’מדובר בבקשה שמכל בחינה משפטית היא חריגה ומורכבת, בהליכים דומים נקבע ע"י מותבים שונים וכן ע"י כב' השופט יעקב שפסר בבית המשפט המחוזי לוד כי אין לבית המשפט סמכות לכפות על אדם צו הגנתי ואין אפשרות לכפיית שהייה במקלט לנשים מוכות או בכל מקום מוגן אחר, אף אם המעשה הוא לטובת המוגן, אלא אם קיימת אינדיקציה לפגם בכשרותו המשפטית'', כפי שצויין בפרוטוקול.
 


האישה תוכל לשוב לשטח מגורי השבט  אליו היא משתייכת וזאת בכפוף להפקדת ערבון כספי בסך 100,000 ₪ בקופת בית המשפט… בנוסף, יחתמו זקני השבט על התחייבות אישית אשר תחתם במזכירות בית המשפט, במסגרתה יתחייבו לתשלום 400,000 ₪ ככל שחלילה תפגע
 בסוף חודש אוגוסט האישה  הותקפה בתקיפה חמורה על ידי אביה, בשבט בו היא מתגוררת. שוטרים נאלצו לחלצה מבית אביה תוך התנגדות פעילה של בני המשפחה ובעקבות האירוע, הוגש כתב אישום כנגד האב, כאשר נכון למועד מתן ההחלטה,  האב עצור על פי החלטת בית המשפט עד תום ההליכים.

בעקבות האירוע,  האישה הושמה, על פי הסכמתה, במקלט מוגן.  כחודשיים לאחר מכן ובתוך שהותה במקלט מוגן, פנתה המשיבה לעו"ס הרווחה וביקשה לעזוב את המקלט על מנת להינשא לבחיר ליבה, אלא שבמקביל לתהליך זה, התקבל מידע קונקרטי אצל משטרת ישראל, לפיו יש סכנה ממשית ברורה ומידית לחייה המשיבה וכי עולה החשש כי יציאתה מהמקלט לטובת חתונה הינה סיפור כיסוי על מנת שיתאפשר לשים סוף לחייה. לאחר שמצב הדברים הוסבר למשיבה, על פי הסכמתה היא הוחזרה באותו יום למקלט המוגן.

 

האב נעצר בעקבות התקרית האלימה (צילום המחשה: משטרת ישראל)בדיון שהתקיים ב-28 באוטגוסט, הוחלט למנות לאישה עורך דין מייצג ובמהלך הדיון, יצר צוות בית המשפט קשר עם הלשכה לסיוע משפטי ובתוך דקות ספורות התייצבה באולם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי דוברת השפה הערבית והחלה לייצג את המשיבה על פי הסכמתה. בדיון עצמו, התקיים דיון ער וארוך במהלכו איפשר ב"כ המבקשת לבית המשפט עיון בחומרי חקירה, חלקם סודיים, חלקם סודיים ביותר ובכל מקרה, עלה מעיון בחומרים המודיעיניים כי אכן יש ממש בחשש המבקשת כי המשיבה נמצאת בסכנת חיים ברורה ומידית.

במסגרת ההחלטה שניתנה באותו יום, הורה בית המשפט ליחידה החוקרת לערוך לקראת הדיון הבא הערכה מחודשת לרבות בדיקה של מידע מודיעיני וכן בית המשפט הציע למבקשת כי ככל שיש בני משפחה שיכולים לערוב לשלומה הנפשי והגופני, יגיעו לדיון הבא שייקבע. 

לאחרונה התקיים דיון נוסף, אליו התייצבה האישה בליווי באת כוחה, וכן מחוץ לאולם בית המשפט המתינו ארבעה מבני משפחתה של המשיבה, אחיו של אביה שנמצא במעגל הראשון המחוייב ביותר להגנת כבודה של המשיבה. כן התייצבו שניים מזקני השבט שהבהירו כי הם לא מעגל משפטי מקרבה ראשונה, הם משפחה מרוחקת וכן התייצב אדם נוסף שנמנה על מעגלים רחוקים יותר של בני המשפחה.

זקני השבט ביקשו להתחייב לשלומה של האישה

שניים מבני המשפחה הציעו לקחת אחריות על חיי המשיבה,  ביקשו לשכנע את בית המשפט כי הם מבינים את האחריות שנטלו עליהם. אחד מהם, מזקני השבט אליו משתייכת המשיבה, הבהיר כי למעשה בני המשפחה נתנו את ברכתם לחתונה המתוכננת של המשיבה עם בחיר ליבה ואף חתמו על הפרטים והבהיר כי אינו יודע מי הם הגורמים שרוצים להפריע להסכמות המשפחתיות ולסכן את שלומה של המשיבה. 

לאחר הפסקה שנערכה, מסרה באת כוחה של המשיבה כי הערבים מטעם המשיבה מוכנים להצעת בית המשפט להפקדת סכום כספי של 100,000 ₪ אשר יוחזר להם לשיעורין ובחלוף מספר שנים, כאשר יוכיחו כי מצליחים להבטיח את שלמות חייה של המשיבה.

 

צילום המחשה: משטרת ישראלהמשטרה ועו"ס תחנת המשטרה במקום מגוריה של האישה הבהירו כי הם מתנגדים להצעה וכי לא השתכנעו כי ערבות מסוג זה תגן על חייה של המשיבה, נראה כי אין מנוס ממתן הכרעה זו.

בית המשפט פסק כי ‘’הדרך לאזן בין החשש המבוסס מחד ובין זכויותיה של המשיבה מאידך, היא לקבוע כי הערבים יפקידו ערבויות כפי שהסכימו וכן כפי שימצא לנכון לקבוע בית המשפט וזאת לצורך הבטחת שלומה וחייה של המשיבה.  בית המשפט ער לכך שכללי וחוקי התרבות ממנה מגיעה משפחתה של המשיבה, קובעים כי בני משפחתה הקרובים ביותר הם גם המחויבים להגנה על כבודה, לעתים גם במחיר פגיעה בחייה, כאשר ערך חייה לעיתים נסוג בפני כבוד המשפחה''.

‘’המשיבה תוכל לשוב לשטח מגורי השבט  אליו היא משתייכת וזאת בכפוף להפקדת ערבון כספי בסך 100,000 ₪ בקופת בית המשפט, כאשר סכום זה יופקד ע"י הערבים. המחויבות להפקיד את הערבון תהא לכל הערבים ביחד ולחוד.

בנוסף, יחתמו זקני השבט על התחייבות אישית אשר תחתם במזכירות בית המשפט, במסגרתה יתחייבו לתשלום 400,000 ₪ ככל שחלילה תפגע המשיבה וגורם כלשהו יגרום לפגיעה משמעותית בגופה ובחייה.
העירבון הכספי וכן התחייבות האישיות של  זקני השבט תופקדנה בקופת בית המשפט וזאת בתוך 48 שעות.

דיון נוסף בשאלה האם הערבים יוכלו לפקח על חייה ושלומה של המשיבה כאשר תעבור לשטחי המגורים המצויים באחריות שבט בעלה המיועד, יידון בחודש הבא.