הממצאים בשטח שעלולים לעכב את בניית שכונת רקפות

רשות העתיקות עורכת חפירות ארכיאולוגיות בשטח בו מיועדת לקום שכונת רקפות. ממצאים במקום, בו שכן יישוב יהודי לפני כמעט אלפיים שנה, עלולים לעכב את הבנייה במקום
send whatsapp messsage send FB messsage
החפירות הארכיאולוגיות בשטח המיועד לשכונת רקפות

רשות העתיקות עורכת בימים אלה חפירות ארכיאולוגיות בשטח בו מיועדת לקום שכונת רקפות. איזור בשטח המיועד לשכונה תוחם ובתחומו אותרו ממצאים. טבעם עלול להכתיב את המשך פיתוח השכונה או אף להביא לעצירת העבודות ולשינוי תוכניות.
 


שטח המיועד להקמת שכונת רקפות נמצאו עדויות להתיישבות של יהודים בבאר שבע לפני 2,000 שנה, בחפירות שנערכו לפני 4 שנים. באתר החפירה התגלו בין היתר נר עם עיטור מנורה, כלי גיר ושרידי מגדל תצפית. האתר מתוארך למאה הראשונה לספירה ועד למרד בר כוכבא, בשנת 135 לספירה
 קרקעות בשכונת רקפות, שתשלים את שכונת "כלניות" עד לכניסה הצפונית לעיר (מאחורי אצטדיון טרנר – בסיס התחמושת לשעבר), נחשבות למבוקשות מאוד במכרזי רמ''י ואף השיגו מחירי שיא. חפירות  בדיקה הינן חפירות מדגמיות הבאות לשלול נוכחות ממצאים ארכאולוגיים באתר בנייה. מכיוון שאין תקציב לממן חפירה ארכאולוגית בכל קרקע המיועדת לבנייה, מחייב חוק העתיקות את הקבלנים להמציא אישור מרשות העתיקות שבוצעה במקום חפירת בדיקה, החפירה ממומנת על ידי הקבלן ורמת הבדיקה שלה בהתאם לסיכוי למצוא ממצאים ארכאולוגיים. באתרים שבהם נמצאו בעבר עתיקות החפירה נרחבת מאוד וכל ממצא שמתגלה בה יכול לעכב את הבנייה לשנים רבות. רק לאחר שנותחו הממצאים מוחלט האם לבצע חפירת הצלה או לבטל את הפרויקט.
 

ד''ש מהעבר ברקפות? החפירות הארגיאולוגיותממצאים ארכיאולוגים באתרי בניה בבאר שבע אינם נדירים בבאר שבע, אשר לה היסטוריה של התיישבות בת 6,000 שנה. בשטח המיועד להקמת שכונת רקפות נמצאו עדויות להתיישבות של יהודים בבאר שבע לפני 2,000 שנה, בחפירות שנערכו לפני 4 שנים. באתר החפירה התגלו בין היתר נר עם עיטור מנורה, כלי גיר ושרידי מגדל תצפית. האתר מתוארך למאה הראשונה לספירה ועד למרד בר כוכבא, בשנת 135 לספירה.

 

שרידי יישוב הודי קדום בשכונת רקפות

עוד נתגלו באתר רקפות פתחים שהובילו למחילות מסתור או מילוט שנחפרו בקרקע ו"נר דרום" יהודאי, שלאחר ניקויו התגלה עליו עיטור של מנורת עם תשעה קנים.  בשכונת רקפות אמורות לקום כ-4,150 יח"ד מתוכן כ-1360 צמודי קרקע בנה-ביתך, כ-1230 צמודי קרקע – קבלן וכ-1550 בנייה רוויה. ממצאים בשטח עשויים להכריז על חלק מהשטח לשימור.

מרשות העתיקות לא התקבלה תגובה לפניותינו.