חברת קצא''א והמנכ''ל לשעבר הורשעו באסון הסביבתי בנחל צין

המקרה אירע לפני 11 שנה, כתב האישום הוגש ב-2016 והכרעת הדין ניתנה היום. בדליפה זוהם שטח של כ-60 דונם בנחל צין ובסביבה בשל דליפת  כ-722,000 ליטרים של דלק סילוני
send whatsapp messsage send FB messsage
הדליפה בנחל צין (צילום ארכיון: רשתו נטבע והגנים)

חברת קצא"א (קו צינור אילת אשקלון) הורשעה בבית משפט השלום בבאר שבע, היום, שלישי, בשתי עבירות של זיהום מים בנסיבות מחמירות, שתי עבירות של השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן ולכלוך ברשות הרבים ועבירה אחת של גרימת ריח חזק או בלתי סביר.

התביעה בעניין הוגשה לבית המשפט השלום בבאר שבע כנגד קצא''א בשל אחריותה לאסון דליפת דלק סילוני בנחל צין לפני 11 שנה. כתב האישום הוגש בשנת 2016.  

וידאו: דליפת הדלק הסילוני בנחל צין (צילום: MULIRUBIN / YOUTUBE) - צילום ארכיון
​​​​​​​מדובר באחד האסונות האקולוגיים הגדולים בדרום: בדליפה זוהם שטח של כ-60 דונם בנחל צין ובסביבה בשל דליפת  כ-722,000 ליטרים של דלק סילוני. בעבודות השיקום פונו כ- 26,500 טון קרקע מזוהמת, בעלי חיים וערכי טבע רבים נפגעו.

מהכרעת הדין עולה כי מנכ"ל קצא"א לשעבר יאיר וידה, שלמה לוי, ששימש כסמנכ"ל הנדסה בקצא"א בעת שקרה האירוע וניר סביון ,מנהל פרויקט שיפוץ הצינור, הורשעו בעבירות של זיהום מים בנסיבות מחמירות, שתי עבירות של הפרת חובת נושא משרה לפקח ולמנוע עבירות על חוק שמירת הניקיון, ועבירה אחת של הפרת חובת נושא משרה לפקח ולמנוע עבירות על החוק למניעת מפגעים. עם זאת, מפקח פרויקט שיפוץ הצינור פרוספר אלבז ומנהל הפרויקט אריה אמיר זוכו מכל העבירות שייוחסו להם. 

הכרעת הדין ארוכה מפורטת מאוד. השופטת שרה חביב כתבה כי "(אני) לא מקבלת את טענת מנהלי קצא"א. אי אפשר להתחמק מהאחריות הזו בקונסטרוקציות משפטיות. אין מחלוקת שמי שהיה בשטח העבודות לא תורגל ולא ידע לטפל בדליפה. היה עליהם לנקוט באמצעי זהירות, וזה לא היה חלק מנוהלי העבודה של המפקחים, זו חלק מהבעיה".

בהכרעת הדין ציינה השופטת כי העובדים לא קיבלו הכשרה נאותה לטיפול בחירום: "מנהלי קצא"א מבינים את הסיכונים יותר ממי שפעלו בשטח הגדרת תפקיד הפיקוח הייתה מצומצמת...לא מקבלת את הטענה של חסינות מאי העמדה לדין שני המפקחים לא היו מתורגלים בחירום. עדות לסכנה, אחד הפועלים נשלח לאשפוז לאחר הטיפול בדליפה השנייה העובדה שהעבודה נעשתה בידי קבלני משנה לא מורידה את האחריות מהפיקוח". 

על פי הכרעת הדין,  לחברת קצא"א ניתנה חסינות מפני העמדה לדין בגין הפרויקט. בין היתר, נטען כי חברת קצא"א לא הייתה מעוניינת בהפעלת הקו והשביתה אותו נוכח מצבו. בשל תנאי הזיכיון לא ניתן היה להעביר את הקו לבעלות משרד הביטחון.  הוסכם כי השיפוץ של הקו ימומן על ידי משרד הביטחון.

בשל הסיכון הסביבתי שבעבודות והחשיפה לאחריות פלילית, קצא"א דרשה אז לקבל חסינות, אלא אם יפעלו ברשלנות או בחריגה מתכנית השיפוץ. נטען כי התחייבות כזו ניתנה לה במסגרת ההסכם שבינה לבין המשרד להגנת הסביבה. השופטת דחתה את הטענה.

עםזאת, בית המשפט זיכה את שני המפקחים מטעמה של קצא"א- פרוספר אלבז ואריה עמיר, אך קבע כי קצא"א כשלה באופן הפיקוח על הפרויקט.

8 נאשמים נוספים בפרשה, ובהם שני תאגידים, כבר נידונו והוטלו עליהם קנסות משמעותיים בסך כולל של מאות אלפי שקלים.   החקירה נוהלה על ידי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה והתיק מטופל בליווי הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.

מהפרקליטות נמסר: "בית המשפט קבע כי קצא"א ומנהליה כשלו הן בפיקוח על הפרויקט ובמניעת הסיכון שנוצר ממנו, והן בהיערכות לחירום. כתוצאה מעבודה רשלנית ולא זהירה, זוהמו כ- 30 אלף טון של קרקע והנזק שנגרם לסביבה הינו עצום. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה וקבע באופן חד משמעי, כי חברות שמייצרות סיכון לסביבה בפעילותיהן השוטפות, צריכות לנקוט אמצעי זהירות למניעת אירועים סביבתיים ולהיערך לאירועי חירום. על המנהלים של החברות מוטלת החובה לוודא, לפקח ולהשקיע פעולות יזומות ומאומצות על מנת למנוע נזק סביבתי, וכן להפחית את הנזק שנגרם".

כזכור, המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (קצא"א), חברת רולידר בע"מ, חברת מובילי הר הנגב בע"מ ו- 12 נושאי משרה נוספים בחברות אלה בתקופה הרלוונטית, בגין 2 אירועים בהם נפגע צינור הובלת הדלק הסילוני של קצא"א במהלך עבודות שיפוץ בחודשים יוני וספטמבר 2011. כתוצאה מפגיעות אלה, נגרם זיהום כבד של נחל צין וסביבותיו. כתב האישום שהוגש ייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות סביבתיות ובהן בין היתר עבירות של זיהום מים בנסיבות מחמירות, השלכת פסולת חומר מסוכן ולכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע ריח, וכן אי מניעת עבירות אלה על ידי נושאי המשרה.

על פי כתב האישום שהוגש נגד הנאשמים ע"י עו"ד עדי דמתי שגיא מהמחלקה להנחיית תובעים הפרקליטות המדינה, בהחזקתה ובניהולה של חברת קצא"א צינור, אשר מחבר בין אילת ואשקלון. חלקו של הצינור, כ-153 ק"מ המשתרעים בין אשל הנשיא ובין שיזפון, משמש לצורך הובלת דלק סילוני. בבדיקה שנערכה לצינור מטעם קצא"א בסוף 2007 נמצא, כי בעטיפת הצינור קיימים מספר רב של ליקויים שמשמעותם היא כי לאורך חלקים נרחבים של הצינור אין הוא מוגן מפני דליפות. עוד נמצא, כי בחלקים מסוימים הצינור חשוף ואינו טמון באדמה. בעקבות כך, ב- 2008 הפסיקה קצא"א את הזרמת הדלק הסילוני בצינור. בהמשך הוחלט על שיפוץ הצינור באמצעות קבלני משנה. חלק מתוואי הצינור שנועד לשיפוץ, עובר בגן לאומי "גן הפסלים", סמוך לנחל צין, מהגדולים והחשובים בנחלי הנגב, שאורכו 120 ק"מ.

כעולה מכתב האישום, במסגרת עבודות שבוצעו במקום להעתקת עץ שעמד בתוואי חפירה לחשיפת הצינור שבוצעה ע"י חברת מובילי הר הנגב, נפגע הצינור מכלי צמ"ה – באגר. כתוצאה מכך, פרצו כ- 722,000 ליטר של דלק סילוני בעוצמה גבוהה על נחל צין וסביבותיו. חלק מהדלק זרם במורד אפיק נחל צין וחלקו הותז במעלה הנחל ועל הגבעות שסביב לו. כתוצאה מהפגיעה, זוהם שטח של כ-60 דונם בנחל ובסביבותיו. במהלך ביצוע עבודות השיקום, פונו מהנחל וסביבותיו כ-26,500 טון קרקע מזוהמת. על אף פינוי הקרקע המסיבי, חלק נכבד של הדלק הסילוני נשאר בערוץ ובגדות הנחל גם לאחר סיום עבודות השיקום. פריצת הדלק הסילוני העמידה את האקוויפרים המצויים מתחת לנחל צין בסיכון של זיהום. בנוסף, שרר באפיק נחל צין וסמוך לו ריח חריף של דלק במשך תקופה ארוכה של מספר חודשים לפחות לאחר האירוע.

כמו כן, נגרם אובדן בית גידול של ערוץ הנחל ונשקפה סכנה לבעלי חיים וביצי בעלי חיים שבאו עמו במגע, ולבעלי חיים שניזונים מצמחיה שנפגעה מהדלק. כתוצאה מביצוע עבודות השיקום, נחסמה הדרך למעלה צין למטיילים מאזור מדרשת שדה בוקר למשך 3 חודשים.

בשל התרחשות האירועים, הורה המשרד להגנת הסביבה על הפסקת עבודות השיפוץ ובהמשך אישר המשרד את המשך העבודות, בתנאים שונים, שמטרתם הייתה הבטחת היערכות הולמת לטיפול בפריצת דלק סילוני במהלך עבודות השיפוץ. בהמשך, במסגרת עבודות שבוצעו במהלך הפרויקט עם כלי צמ"ה - שופל, שוב נפגע הצינור, ושוב פרצו ממנו כמה מאות מ"ק של דלק סילוני אשר גרמו לנזק סביבתי. במהלך עבודות השיקום, הוצאה מהאזור כ-7200 טון אדמה מזוהמת בדלק סילוני.

בית משפט השלום בב"ש (כב' השופטת שרה חביב), קיבל כאמור את עמדת הפרקליטות בקביעותיו בהכרעת הדין, כי על מנהלי קצא"א חובה לפקח באופן אפקטיבי על העבודות שמתבצעות ושיש בהן סיכון, כדי למנוע את הסיכון וכי קצא"א לא קיימה חובה זו. "אין זה די לפקח על טיב ביצוע עבודות השיפוץ, על איכות הצבע והעטיפה של הצינור, ובוודאי אין זה מספיק לשלוח לשטח שני מפקחים, שאינם מיומנים בחירום או בתגובה לחירום... שני מפקחים באתר עבודה דוגמת זה דנן, עלול להצביע על זניחת הפיקוח האפקטיבי באתר במובנים של תהליכי העבודה ובטיחות", ציין בית המשפט בהכרעת הדין.

עוד צוין, כי הנהלת הפרויקט זנחה את נושאי הטיפול באירוע חירום לחלוטין וככל שהיו נוקטים בפעולות מסוימות, זה יכול היה לצמצם את הנזק הסביבתי.

בית המשפט קבע, כי הנאשמים כשלו ולא פעלו להנחות או לתרגל התנהלות באירוע חירום דומה לאלו שארעו בפועל. "אירוע חירום איננו עוד תרחיש בלתי סביר בנקודת זמן זו, והוא צריך היה להיות צפוי כמו גם היה מקום לצפות כי תחלחל ההבנה של חשיבות הפועלים בשטח בתוך אירוע כזה באופן שיביא למסקנה כי תרגול של אירוע כזה והנחיות ממוקדות לפועלים בשטח יכול להציל חיים ולצמצם את הנזק", ציין בית המשפט. "כשל זה רובץ ישירות לפתחם של מנהלי קצא"א, אשר מכירים ומבינים את הסיכונים טוב מכלל מי שפעלו בשטחי העבודה הרלוונטיים".

בנוסף, קבע בית המשפט, כי חברת קצא"א לא עמדה בהתחייבותיה כלפי המשרד להגנת הסביבה, כאשר חזרה לביצוע הפרויקט.רוצים להתעדכן בכל החדשות לפני כולם?? הצטרפו אל קבוצת הווצאפ וקבלו עדכונים שוטפים:  https://bit.ly/3FSWzTO
​​​​​​​
על פי ''שימוש הוגן'' המעוגן בסעיף 19 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007. מערכת ''ברנז'ה NEWS'' מכבדת זכויות יוצרים ועושה כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המועברים אלינו, לעיתים תוך כדי התרחשות חדשותית. אם זיהיתם בכתבות או הידיעות צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות למערכת ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: branzanews.br7@gmail.com‬