ממצאים חמורים בדו''ח המבקר: כך תקעה הממשלה את מעבר צה''ל לנגב

למעלה מ-20 שנה מדברים על מעבר צה''ל לנגב כמה שיושיע את האיזור ויביא לקידום אוכלוסייתו, אך דוח מבקר המדינה על מערכת הביטחון, שמתפרסם הערב, חושף כי המדינה בעצמה שמה רגליים לפרויקט
send whatsapp messsage send FB messsage
הצורך לנסוע כל יום מהמרכז לדרום יפגע במוטיבציה של חיילי החובה (צילום: מתוך הדוח)

עיקרי הממצאים בדוח החמור:

סך התקציב שאישרה הממשלה בשנת 2011 להעברת יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב עומד על 19 מיליארד ש"ח | 93% מהמשרתים ביחידות אמ"ן ואגף התקשוב אינם מתגוררים בדרום | אלפי אנשי קבע מיחידות אמ"ן ואגף התקשוב צפויים לשרת בנגב ואלפי אנשי קבע וחיילים בשירות חובה צפויים לשרת בקריית המודיעין ובקריית התקשוב בנגב | עלות תוכנית התמריצים לאנשי קבע שיעברו לשרת בנגב עומדת על 1.3 מיליארד ש"ח.

בחודשים אוקטובר 2019 עד מאי 2020 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת על פעילות מערכת הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה לטיפול בחסמים ובמחלוקות בנוגע למעבר של יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב. דוח זה עוסק בסוגיות המרכזיות הדורשות הגעה להסכמה בין כל הגורמים המעורבים כדי לתמוך בהצלחת המעבר של יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב.

וידאו: עיקר ממצאי הדו''ח (צילום: לשכת מבקר המדינה / דוברות)

בביקורת עלה כי אף שתכליתה של ועדת החסמים, שהוקמה בהתאם להחלטת הממשלה משנת 2008, היא להסיר חסמים ולהכריע במחלוקות בין מערכת הביטחון ובין משרדי הממשלה בנושא המענה התחבורתי ובנושא הטבות ותמריצים לאנשי הקבע, בפועל, מינואר 2016 לא התכנסו ועדת החסמים וועדת המשנה מטעמה.

בנוסף, כשנה וחצי חלפו מאז הנחה ראש הממשלה במרץ 2019 את המל"ל לבחון את הסוגיות שבמחלוקת בנוגע למעבר היחידות לנגב. המל"ל קיים התייעצויות ודיונים שטרם הובילו להכרעה במחלוקות בין מערכת הביטחון, משרד התחבורה ומשרד האוצר. עוד עלה בביקורת כי באפריל 2016 נחתם מזכר הבנות בין משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד התחבורה ולפיו תוקם מערכת הסעת המונים על סמך בחינה כלכלית. מאז נבחנו חלופות, הוצגו נתונים, התקיימו דיונים, אך המשרדים טרם הגיעו להסכמות סופיות בנוגע לאופן הגעתם של המשרתים אל קריית המודיעין.

בנוסף במאי 2016 הגיעו משרד האוצר ומשרד הביטחון להסכמה בנוגע למסגרת תקציבית של 1.3 מיליארד ש"ח לצורך שימור כוח אדם איכותי בעת המעבר לנגב. בשנים 2015 עד 2018 התקיימו דיונים בנוגע לתכולת ההטבות והתמריצים לאנשי הקבע, אולם לא הושגו הסכמות לא בנוגע להגדרת האוכלוסייה הזכאית ולגובה המענק שיינתן במסגרת התקציבית האמורה ולא בנוגע למסגרת תקציבית נוספת שדורשת מערכת הביטחון עבור מעטפת מגורים התומכת בהעתקת המגורים לנגב.

צוין בדוח כי מעבר יחידות אמ"ן ויחידות אגף התקשוב לנגב צפוי להוביל לחיזוק הפריפריה ולהפיכת הנגב למרכז טכנולוגי, לפינוי קרקעות ממרכז הארץ ולבניית אלפי יחידות דיור ולהגברת האפקטיביות המבצעית של צה"ל באמצעות שיפור התשתיות שלו. כמו כן, בוצעו פעולות ראשונות באוניברסיטת בן גוריון לקראת מעבר צה"ל לנגב, ומומש מסמך ההבנות להיערכות אוניברסיטת בן גוריון לקראת מעבר צה"ל לנגב, שנחתם בין משרד האוצר, הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, משרד הביטחון ואוניברסיטת בן גוריון: נקלטו 19 חברי סגל חדשים ו-450 סטודנטים, הוכשרו מעבדות חדשות והוכנו תוכניות ראשוניות לבניית שלושה מבנים חדשים.


מבקר המדינה ציין בדוח כי המחלוקות וחוסר ההסכמה בין מערכת הביטחון למשרד האוצר ולמשרד התחבורה מהווים חסם להעברת יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב. נוכח העובדה שמעבר יחידות אלה לנגב הוא חלק ממהלך לאומי רחב היקף, המגלם בתוכו מפגש אינטרסים מדיני, ביטחוני וכלכלי, קיימת חשיבות עליונה במעלה שהצדדים ימשיכו במגעים לגיבוש הסכמות בסיוע המל"ל וכן בקבלת החלטות על מימושן. כך תיסלל הדרך למעבר מוצלח של היחידות לנגב.