הפתעה: ב''ש - אחת הערים החופשיות בישראל

בירת הנגב עלתה ב-3 מקומות במדד ''ישראל חופשית'': המסחר והתרבות בשבת התרחבו, העירייה תומכת בקהילת הלהט''ב ופועל בה בית עלמין אזרחי
send whatsapp messsage send FB messsage
מועצת העיר, אירוע של קהילת הלה''טב, מרכז מסחרי (צילומים: דני בלר)

הפתעה לטובה: דווקא במה שייזכר כשנת הקורונה, העיר באר שבע טיפסה שלושה מקומות מעלה במדד של ''ישראל חופשית'' ונמצאת בליגה של ערים במרכז הארץ והעיר חיפה, שנחשבת עיר גדולה וחופשית. העיר מדורגת גבוה יותר מערים מבוססות במרכז, בהן רעננה, רחובות ונתניה. באר שבע דורגה במקום השמיני המכובד, יחד עם רמת גן. העיר החופשית ביותר בישראל היא תל אביב יחד עם הרצליה. 

באר שבע זוכה לציון הגבוה ביותר בכמה סעיפים: בפלורליזם דתי - היינו אפשרות של זרמים ביהדות שאינם האורתודוכסי לפעול בחופשיות ובחופש פולחן לדתות אחרות, ביחסה של העירייה לקהילת הלהט''ב - העירייה תוכמת במצעד הקהילה ובפעילות הקהילתיות ובנושא הקבורה האזרחית בעיר. 

דירוגה של באר שבע על פי בחינת המדדים של ישראל חופשית עומד לעיתים בסתירה עם רוח הדברים הנכתבים ברשתות חברתיות מקומיות, במיוחד לפני קיום אירועים של קהילת הלהט''ב. במציאות, לא ברשתות, מתקיימים בבאר שבע חיים חופשיים יותר מאשר הרושם המתקבל מחלק מהפוסטים. אוכלוסיית באר שבע רב גונית. מתקיימים בה זה לצד זה אורחות חיים שונים.

זו השנה השלישית בה מתפרסם מדד החופש העירוני של ישראל חופשית, הבודק את מידת החופש ממנה נהנים תושביהן של 24 ערים בישראל – 20 הגדולות בארץ בתוספת שתי הגדולות בצפונה ובדרומה. במסגרת המדד נבחנו כל עיר בעשר קטגוריות, כשכל קטגוריה מקבלת משקל במדד הכללי בהתאם לזה שהציבור מייחס לה. ''בדרך זו ניתן ללמוד בכל תחום ובמצטבר על מצבה של כל עיר בהשוואה לשכנותיה, למדינה ולה עצמה בשנים עברו'', לדברי עורכי הסקר.

השנה נוסף לראשונה את קריטריון הנישואים האזרחיים. זאת לאור העיסוק שהחל סביב הנושא במישור המוניציפלי. כיוון שבאף עיר לא בשלה עד כה ההבטחה לכדי מימוש, המדד הסתפק בתיאור הצעדים שננקטו ונמנענו, לעת עתה, מלדרג את הקטגוריה ולכלול אותה במדד הכללי. עורכי המדד מקווים כי במדד הבא, שיסכם את 2021, ניתן להציג התקדמות של ממש בנושא זה, החשוב ללא מעט ישראלים, שאינם יכולים להינשא מכל מיני סיבות - בין אם דתיות או בשל נטיה מינית.

באר שבע הגיעה למקום ה-8 במדד, עליה של שלוש מקומות לעומת השנה שעברה. כיאה לעיר גדולה, בית הקברות האזרחי בעיר קובר בחינם את המעוניינים בכך מכל הארץ, והמסחר והתרבות בשבת בעיר הולכים ומתרחבים. העירייה העמיקה את תמיכתה בקהילה הלט"בית בעיר, כולל מצעד וירטואלי בהשתתפות ראש העיר. היא זכתה לציון 50, הרבה מעל הממוצע הארצי, העומד על 42.7.

דימונה, מצידה, מוקמה במקום ה-23, אחד לפני הסוף. בתחתית הרשימה, במקום ה-24, ממוקמת בני ברק. ''אין בה קבורה אזרחית או קהילות פלורליסטיות פעילות ואין בה אירועי גאווה או פעילות מסחרית בשבת. עם זאת, נקודות אור כמו מינוי של עו"ס יעודי לקהילה הגאה במתנ"ס העירוני מראות כי ישנן מגוון דרכים ואפשרויות לעיריות להגדיל ולהעמיק את החופש בעירן''.

אלה הציונים, לפי נושאים, של באר שבע: 

אין תחבורה ציבורית בשבת. יש מוניות שירות אל מחוץ לעיר. פרוייקט ימבוס לא פעל בקיץ האחרון בעיר. ציון: 7 מתוך 17

מסחר בשבת: החוק אוסר על פתיחת חנויות, כולל מרכולים ובתי קולנוע ואולמות מופעים, בשבתות. החוק מחריג את מי שאינו יהודי. בפועל - יש מסחר בשבת באזורים ייעודיים ובתי הקולנוע פועלים. הציון: 6 מתוך 15

תקציבי דת:  תקציב המועצה הדתית - 7,975,122 ש״ח. תקציב התרבות התורנית: 649,648 שקלים. תמיכות למוסדות תורניים: 3,271,775 ש״ח. שיעור תקציבי הדת ביחס לתקציב העיר הכללי: 0.64%. הוצאה על שירותי דת פר תושב יהודי בשנה: 66 ש"ח. הציון: 12 מתוך 13

חינוך: 
העירייה הצהירה כי אינה מפקחת על כניסת עמותות דתיות למוסדות חינוך מפני שהפיקוח באחריות משרד החינוך. ציון: 0 מתוך 13

קהילת הלהט''ב: ה
עירייה תמכה באירוע הגאווה בעיר. העירייה תומכת בבית הגאה בסעיף תקציבי ייעודי. קיימות קבוצות איגי פעילות בעיר והעירייה תומכת בארגונים נוספים כמו תהל"ה. ציון:  10 מתוך 10.

נוהל אירועים בהפרדה:
 לעירייה אין נוהל שאוסר או מגביל הפרדה מגדרית באירועים שהיא עורכת. העירייה הצהירה כי היא פועלת על פי ערך השיוויון גם במתן תמיכות לאירועים. ציון: 2 מתוך 6

בריכות בהפרדה: הבריכה הציבורית נסגרה, לכן הציון שניתן הינו ממוצע "סתמי" לטובת הדירוג הכללי.  ציון: 2 מתוך 4

קבורה אזרחית:
 בית הקברות של מנוחה נכונה מקבל מתים מכל הארץ בחינם. ציון: 7 מתוך 7.

המועצות הדתיות:  מועצת העיר עדיין לא עסקה בבחירת נציגים למועצה הדתית ציון: 0 מתוך 6.

פלורליזם דתי: יש קהילה קונסרבטיבית פעילה, המפעילה בית כנסת קונסרבטיבי - קהילת ״אשל אברהם״ . הקהילה עורכת פעילויות בשיתוף העירייה, למשל בחגים. ציון: 9 מתוך 9

נישואים אזרחיים: 
הנושא לא עלה על סדר היום.

עם זאת, היה ראוי לערוך בדיקה נרחבת יותר בנגב, שהייתה משנה את התוצאות. לא נסקרו ערים אחרות בנגב - לא רהט, העיר השניה בגודלה במרחב, לא להבים, מיתר ועומר, לא אופקים ונתיבות, ערד וירוחם. מעניין היה לבדוק את מידת החופשיות במושבים, בקיבוצים וביישובים קהילתיים. כל אלה יכולים היו לשנות את הטבלה בדרום.​​​​​​​