יממה אחרי הפרסום בברנז'ה news: דוח מבקר חמור על המבנים הנטושים

דוח מבקר המדינה חושף ליקויים רבים בטיפול במבנים הנטושים בערים שונות, בהן באר שבע
send whatsapp messsage send FB messsage
פסג' שביט בעיר העתיקה. פעם הוא היה פנינת העיר (צילום: דני בלר)

יממה אחרי פרסום תחקיר ברנז'ה news, שחשף אלפי מטרים ריבועיים של נדל''ן נטוש בעיר העתיקה של באר שבע, מפרסם מבקר המדינה דוח חמור על תופעת הנדל''ן הנטוש בערים שונות, בהן בירת הנגב. משרד המבקר ערך בדיקה בין החודשים אוקטובר 2015 עד מארס 2016, בערים אשקלון, באר שבע, חיפה, ירושלים, עכו ועפולה וכן במועצה האזורית מטה אשר. לדברי דוח המבקר, אלו "התרשלו במעקב שוטף אחר נכסים שאינם ראויים לשימוש בשטחיהן, והעניקו פטור מארנונה לנכסים שלא היו זכאים לכך".

בבאר שבע, במיוחד בעיר העתיקה, מצויים מבנים רבים במצב של נטישה, בהם חנויות, מרתפים, מחסנים, פסג'ים אשר להם גם קומות מרתף ששימשו לשירות. כיום השטחים הנטושים הופכים בית למכרסמים ומזיקים – אין תחזוקה, אין מעקב אחר הבטיחות שלהם, המצאות או הצטברות של חומרים מסוכנים או גזים רעילים. ספק אם גם ניתן לגבות מבעליהם ארנונה או לאכוף לגביהם חוקי עזר עירוניים. לדוגמא, חנות צעצועים שנשרפה לפני שנים וננטשה כמות שהיא.

"בתחומיהן של רשויות מקומיות רבות מצויים נכסים שאינם בשימוש. מבנים אלו שימשו בעברם כמבני מגורים, מבני מסחר ומבני תעשייה, וחלקם אינם בשימוש במשך זמן רב ועומדים נטושים ומוזנחים. כמו כן, בתחומי הרשויות המקומיות נמצאים מבנים שבנייתם טרם הסתיימה ושנים רבות הם עומדים במצב של שלד בניין", נכתב בדוח.

"לנכסים שכאלה יש פעמים רבות השפעה שלילית על המרקם העירוני ועל המרחב סביבם. נכסים שאינם בשימוש פוגעים בהתפתחות העירונית ובערך הנכסים בסביבתם, והם בבחינת בזבוז של משאב הקרקע, שאינו מנוצל בהתאם לייעודו. נכסים שאינם בשימוש במשך זמן רב הופכים לרוב למפגע חמור - סביבתית, תברואתית וחברתית. עם זאת ניתן לראות בהם גם הזדמנות להתחדשות עירונית ותרבותית".

אולמי נרקיס הזכורים לטוב. יכלו להפוך למגורים לזכאים? (צילום: דני בלר)

עוד עולה מהדוח, כי משרד הפנים לא קבע כללים לגביית ארנונה מנכסים נטושים, שכן לא החיל על הרשויות את התיקון לסעיף 330 לפקודת העיריות, אשר מגביל את תקופת הפטור הראשונה מארנונה על נכס שאינו ראוי לשימוש לשלוש שנים. המטרה הייתה להשמיש את המבנים הנטושים למבני מגורים. אם אלפי המטרים הנטושים בבאר שבע היו מטופלים, ניתן היה, לפחות בחלקם, לשכן זכאים לדיור. בדוח נכתב כי "משרד הפנים לא עקב אחר היערכות העיריות להפעלת התיקון ולא בדק זאת, ובפרט את התארגנותן לגביית ארנונה על נכסים שאינם ראויים לשימוש מינואר 2015. העיריות אשקלון, באר שבע, חיפה, עכו ועפולה לא חייבו בארנונה חלק מהנכסים שאינם בשימוש בתחומיהן בהתאם למועדים שנקבעו בחוק לתיקון סעיף 330 לפקודה".

בדוח נאמר בין היתר כי משרד הפנים לא יזם בחינה ולא קבע כללים מנחים לסיווג נכס כלא ראוי לשימוש: "ההחלטה על סיווג נכס ככזה נותרה לפתחן של הרשויות המקומיות, וכל אחת מהן נהגה בעניין זה כראות עיניה. המועצה האזורית מטה אשר לא קבעה כללים לסיווג; העיריות אשקלון, באר שבע ועכו קבעו נהלים אך לא קבעו תבחינים לסיווג; ובין התבחינים והכללים שנקבעו בנוהלי העיריות ירושלים, חיפה ועפולה הייתה שונות רבה".

תשובת משרד הפנים לממצאי הדוח היא: "לאחר ביצוע ההחלטה על החלת סעיף 330 על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות וחלוקת המטלות בין הגורמים המקצועיים במשרד, יגבש אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות את דרכי פעולתו". בדוח נאמר כי  באר שבע, אשקלון, חיפה, ירושלים ועפולה והמועצה האזורית מטה אשר לא טיפלו בנכסים שאינם ראויים לשימוש אשר הפכו למסוכנים ולמפגע סביבתי, תברואתי ובטיחותי, אף שידעו על קיומם של הנכסים ועל הסיכון הטמון בהם.

משרד הפנים מסר בתגובה לכלי התקשורת גם כי: "שר הפנים, אריה דרעי, מייחס חשיבות רבה לתיקון הליקויים שעלו מדו"ח המבקר והנחה את גורמי המקצוע במשרד הפנים להמשיך ולפעול לתיקון הליקויים שהתגלו. המשרד החל לטפל, עוד במהלך עריכת הביקורת, בהערות המבקר המתייחסות לנושאים שבתחום אחריות המשרד וכמו כן, ימשיך בעבודה לתיקון כל ההערות והליקויים.

 "משרד הפנים עובד בימים אלה על תיקון לסעיף 330 לפקודת העיריות אשר יחול גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. הקושי הקיים באסדרת סעיף זה מתייחס לקביעת אבחנה ברורה ביכולות היזם להשמיש את הנכס. משכך, תיקון הגדרת נכס הרוס/ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו תצמצם את אי הבהירות של סעיף 330 ותקטין מצבים של שימוש לרעה בסעיף הפטור מארנונה. חשוב להבהיר כי הרשות המקומית רשאית להתייעץ עם משרד הפנים אך אינה מחוייבת לנהוג על פי חוות דעתה".


מעיריית באר שבע נמסר בתגובה: "עיריית באר שבע רואה חשיבות רבה בטיפול בנכסים שאינם ראויים לשימוש, וזאת על מנת לעודד שימוש בהם למניעת מפגעים ומטרדים במטרה לסייע בהתמודדות עם מצוקת הדיור.יש לציין, ההערות הבודדות שהועלו בטיוטת הדו"ח כבר טופלו לשביעות רצון ביקורת המדינה, כפי שעלה בדו"ח הסופי.

"העירייה תמשיך ללמוד ולהפיק לקחים מכל דו"ח ביקורת על מנת לשפר ולייעל את פעילות העירייה לרווחת תושבי העיר באר-שבע. משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעולותיה של עיריית באר שבע להשמשתם של נכסים שהסתיים השימוש בהם, לרווחת תושביה. פעולות אלה הן דוגמא טובה לניצול יעיל ומועיל של המשאב הציבורי".


מבקר המדינה: "לנכסים שכאלה יש פעמים רבות השפעה שלילית על המרקם העירוני ועל המרחב סביבם. נכסים שאינם בשימוש פוגעים בהתפתחות העירונית ובערך הנכסים בסביבתם, והם בבחינת בזבוז של משאב הקרקע, שאינו מנוצל בהתאם לייעודו. נכסים שאינם בשימוש במשך זמן רב הופכים לרוב למפגע חמור - סביבתית, תברואתית וחברתית. עם זאת ניתן לראות בהם גם הזדמנות להתחדשות עירונית ותרבותית".